Norske deltagere på konferansen European Women and Sport:  Første rekke: Louise Konst Backe, Studentidrettsforbundet, Linda Toregé, NIF, Anja Veum, NIF, Julie Berge og Kristiane Utheim Rygg, Kampsportforbundet Andre rekke: Siv Øye Carlsen, Håndballforbundet, Mari Kristin Sisjord og Kari Fasting, NIH, Gunhild Bredesen, Norsk orientering, Anja Solevågseide, Golfforbundet Tredje rekke: Nora Sperre Vangsnes, Studentidrettsforbundet, Ragnhild Ådland, Bandyforbundet, Trond Svela Sand, NIH, Gizella Viola Gyorgyi, Basketforbundet, Karen Espelund, UEFA, Helen Wernersen, Håndballforbundet, Nina Blakkisrud, Det europeiske thriatlonforbundet Bakerste rekke: Line Christin Haugstad, Bandyforbundet, Håvard B. Øvregård, NIF
Norske deltagere på konferansen European Women and Sport: Første rekke: Louise Konst Backe, Studentidrettsforbundet, Linda Toregé, NIF, Anja Veum, NIF, Julie Berge og Kristiane Utheim Rygg, Kampsportforbundet Andre rekke: Siv Øye Carlsen, Håndballforbundet, Mari Kristin Sisjord og Kari Fasting, NIH, Gunhild Bredesen, Norsk orientering, Anja Solevågseide, Golfforbundet Tredje rekke: Nora Sperre Vangsnes, Studentidrettsforbundet, Ragnhild Ådland, Bandyforbundet, Trond Svela Sand, NIH, Gizella Viola Gyorgyi, Basketforbundet, Karen Espelund, UEFA, Helen Wernersen, Håndballforbundet, Nina Blakkisrud, Det europeiske thriatlonforbundet Bakerste rekke: Line Christin Haugstad, Bandyforbundet, Håvard B. Øvregård, NIF

Hvordan få flere kvinner i trener- og lederroller i norsk idrett?

Punkt 6 i norsk idretts programerklæring for arbeidet 2015-2019 er å engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller. NIF og flere særforbund ser nå på hva som skal til for å få reell likestilling i norsk idrett.

Startskuddet for samarbeidet gikk under konferansen «European Women and Sport» i Stockholm 8.-10. april.
- Vi var en norsk delegasjon på til sammen 19 personer som reiste til konferansen i Stockholm. Norges idrettsforbund dekket deltagelse for fem representanter fra særforbund. Til sammen var det 13 representanter fra ni norske særforbund til stede, inkludert to deltagere som representerte internasjonale særforbund, sier Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

Nærmere 30 land deltok på konferansen som besto av flere workshops hvor man diskuterte kvinners deltakelse i idrett som trenere og ledere, fremstilling i medier og utfordringer knyttet til seksuell trakassering og overgrep.
- Det vi ser er at Norge er langt fremme internasjonalt i spørsmål knyttet til likestilling. Kvotering som virkemiddel er for eksempel ikke praktisert i mange land, men på konferanser som dette blir Norge med våre kvoteringsregler blant tillitsvalgte trukket frem som et eksempel til etterfølgelse. Dessuten fikk Norge mye skryt for at vi har jobbet så grundig med spørsmål knyttet til seksuell trakassering og overgrep, gjennom blant annet at vi har ansatt en egen fagperson som tar av seg slike spørsmål, og at norsk idrett har retningslinjer knyttet til dette temaet, sier Veum.

- Hvordan skal Norges idrettsforbund, særforbund og idrettskretser gå frem for å rekruttere flere kvinner i trener- og lederroller?
- Det viktigste for oss nå er at vi vet at det er flere særforbund som ønsker å gjøre noe konkret. Dette gjør det lettere å følge opp punkt 6 i idrettens programerklæring. Vi kommer også til å sende ut en undersøkelse til alle særforbund hvor vi ber om tilbakemelding på hva de mener skal til for å løfte dette arbeidet fremover. Vi vil invitere alle særforbund til et møte 13. mai hvor vi skal ta opp dette temaet og se på mulige tiltak, sier Veum.

Arbeidet skal forankres i hele idrettsorganisasjonen.
- Det viktigste er at vi klarer å endre kulturen for kvinners deltakelse i norsk idrett. Vi vet at det er like mange kvinner som menn – og ikke minst svært mange dyktige kvinner – på mellomnivået i norsk idrett, men vi må finne ut hva som skal til for å få dem til å gå hele veien til toppen. Det er trolig mange faktorer som spiller inn, og de må vi finne ut av. Dessuten håper vi at alle organisasjonsledd i norsk idrett ønsker å bidra. Vi kan bare lykkes dersom alle tar i et tak, sier Veum, som også kommer til å hente inn kompetanse utenfor idrettsorganisasjonen.
- Vi skal også ha møter med flere politiske partier, og andre store organisasjoner, for å høre hvordan de jobber. I løpet av våren og sommeren skal vi stake ut veien for et arbeid som må føre til resultat i løpet av tingperioden 2015-2019, sier Veum avslutningsvis.

Følg European Women and Sport på Facebook: https://www.facebook.com/Ews-Ews-136536253381055/

Se programmet fra konferansen:  http://www.trippus.se/eventus/userfiles/69794.pdf