Kari Vanebo, seniorrådgiver i NIF, mener at styrene i idrettsorganisasjonen skal gjenspeile mangfoldet i vår organisasjon. Foto: Geir Owe Fredheim
Kari Vanebo, seniorrådgiver i NIF, mener at styrene i idrettsorganisasjonen skal gjenspeile mangfoldet i vår organisasjon. Foto: Geir Owe Fredheim

- Et styre skal gjenspeile mangfoldet i vår organisasjon

- En rekke kretser og særforbund er i disse dager i gang med å forberede sine ting. Vi i NIF er opptatt av at man i valgprosessen tenker på at et styre skal gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen, sier Kari Vanebo som er seniorrådgiver for organisasjonsutvikling i NIF.

I dag arrangerer NIF et totimerskurs for valgkomiteer i idrettskretser og særforbund.

- Våre undersøkelser viser at det fortsatt er en stor skjevfordeling i antall kvinnelige og mannlige ledere. Dette ønsker vi at valgkomiteene skal gjøre noe med i sitt arbeid, sier hun.
- På dagens kurs gis det tips og råd til hvordan valgkomiteene kan gå frem i sitt arbeide. Kurset vil bli overført på Skype og blir lagt ut på nett i etterkant. Dersom det er noen som ønsker å følge kurset live på Skype eller delta fysisk er det fortsatt mulighet for det, sier Vanebo.

Her finner du kursinvitasjonen

Et viktig punkt i norsk idretts programerklæring for arbeidet i perioden 2015-2019 er å engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller.
- Hvordan skal Norges idrettsforbund, særforbund og idrettskretser gå frem for å oppnå dette målet?

- Det viktigste for oss nå er at vi vet at det er flere særforbund som ønsker å gjøre noe konkret, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

- Vi vet at det er like mange kvinner som menn, og ikke minst svært mange dyktige kvinner, på mellomnivået i norsk idrett. Vår jobb er å finne de faktorene som skal til for å få de til å gå hele veien til toppen. Dessuten håper vi at alle organisasjonsledd i norsk idrett ønsker å bidra slik at vi klarer å endre kulturen for kvinners deltakelse i norsk idrett. Vi kan bare lykkes dersom alle tar i et tak, sier Veum.

- Dette arbeidet krever prioritering og arbeid over tid. Samtidig er det mange erfaringer og gode tiltak ute i særforbundene og idrettskretsene. En undersøkelse vi gjorde en tid tilbake viser også at flere særforbund og idrettskretser alt hadde egne tiltak for å få bedre kjønnsbalanse, sier Veum som understreker at NIF allerede har lovbestemmelse om kjønnsbalanse i styrene.

Et eget mentorprogram er også iverksatt det siste året for å engasjere flere kvinner og unge i lederrollen.

Men fortsatt domineres styreledervervene av menn mellom 35 og 50 år, selv om kvinnene kommer etter. Nøkkeltallsrapporten for 2016 viser at av alle styremedlemmer under 26 år er kvinnene nå i flertall.

En ung kvinnebølge har inntatt styrerommene i norsk idrett

- Dette er jo svært gledelige tall, men vi har likevel ingen grunn til å lene oss tilbake. Det er fortsatt stor skjevhet i balansen på kvinnelige styreledere, sier Vanebo.
- Valgkomiteen skal forsøke å sette sammen et styre som best mulig avspeiler medlemsmassen. Det er mangfoldet som er nøkkelen til suksess. Et styre der medlemmene er like i alder, interesser, bakgrunn og så videre vil antagelig fungere greit innad, men det er slett ikke sikkert dette styret er det beste for organisasjonen som helhet.

- I så måte har valgkomiteene en viktig og ikke minst avgjørende rolle, sier hun, og håper flest mulig av disse ser mulighetene og bidrar til å forbedre balansen.

I så måte er kveldens kurs en god start.