Hvordan søke politiattest?

Veileder for deg som skal søke om politiattest og for politiattestansvarlig i idrettslaget.

For deg som skal levere politiattest

Se hvordan du søker og hva du trenger på politiets sider.

Du trenger bekreftelse på formålet for å søke om politiattest. Dette får du av idrettslaget. 

 • Send elektronisk søknad fra politiets tjenester.
 • Du mottar svar i din digitale postkasse.
 • Fremvis attesten til politiattestansvarlig i idrettslaget. Attesten skal ikke leveres eller oppbevares hos idrettslaget. Du skal kun fremvise og senere beholde din egen politiattest.
 • Er du under 18 år, må du ha bekreftelse fra foreldre/foresatte på at du  skal søke om politiattest.

 

For politiattestansvarlig i idrettslaget

 • Last ned og fyll ut skjema for formål med polititattest. (Link til skjema)
 • Send ferdig utfylt skjema til den personene som skal fremvise politiattest. 

 

Idrettslagets politiattestansvarlig må føre oversikt over registrering og oppfølging av ordningen. Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

  • Hvem som har blitt avkrevd politiattest (kontaktinformasjon)
  • For hvilke oppgaver/funksjoner
  • Dato for når dette ble avkrevd/dato for fremvisning.

 

Se hvordan du kan registrere fremvist politiattest i KlubbAdmin.