Foto: Magnus Thorsen Helstad
Foto: Magnus Thorsen Helstad

Hvordan søker jeg om politiattest?

Det er den personen som har en rolle som krever politiattest, som selv må søke om politiattest. Idrettslaget kan ikke gjøre dette.

Du kan enkelt søke om politiattest på politiets nettsider.

Du trenger en bekreftelse fra idrettslaget for å søke om politiattest. Bekreftelsen som skal fylles ut, finner du her. Ta kontakt med politiattestansvarlig eller annen ansvarsperson i ditt idrettslag for å få utfylt bekreftelsen. Når du søker, legger du ved (laster opp) dokumentet med bekreftelse fra idrettslaget.    

Dersom du er under 18 år, må du også legge ved en bekreftelse med underskrift fra dine foresatte på at de vet at du søker om politiattest. En slik bekreftelse finner du her.

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til deg som søker. Når du har mottatt politiattesten, skal den fremvises for den som er ansvarlig for politiattester i ditt idrettslag. Dersom du ikke har merknader på politiattesten, vil politiattestansvarlig da registrere opplysninger om at du har fremvist gyldig attest. Selve politiattesten skal alltid beholdes av deg som søker.

Under finner du svar på ofte stilte spørsmål. 

Spørsmålet er om dine oppgaver innebærer at du kan etablere et tillits- eller ansvarsforhold til en person under 18 år eller en person med utviklingshemming. Dersom svaret er ja, skal du vise politiattest. Du kan lese mer om hvem som må vise politiattest her.

Hvis du fortsatt er usikker på om din rolle i idretten krever politiattest, kan du alltid kontakte et styremedlem eller den politiattestansvarlige i ditt idrettslag for å forhøre deg.

Nei, du må ha ny politiattest om du starter i et nytt idrettslag. Politiattester du har vist til andre idrettslag eller til din arbeidsgiver, kan ikke gis videre til det idrettslaget du nå tilhører.

Idretten krever at alle idrettslag har oversikt over at personer med ansvar i idrettslaget har vist politiattest. Dersom idrettslaget tidligere har mottatt politiattest fra deg, men ikke har lagret denne informasjonen, kan de måtte be om politiattest på nytt. Dette er nødvendig for at personer uten gyldig attest ikke bare skal kunne si «jeg har levert tidligere» til en ny politiattestansvarlig, og slik unngå å vise politiattest.

Dersom du søker politiattest og får svar fra politiet om at du ikke får ny politiattest fordi du tidligere har fått politiattest til bruk i samme idrettslag, ber du om å få tilsendt kopi av den tidligere politiattesten. Denne kopien viser du så frem til den politiattestansvarlige i idrettslaget.

Dersom du tidligere har vært siktet eller straffet for et lovbrudd, er du kanskje usikker på om dette vil komme frem i din politiattest. Politiattesten blir uansett sendt til deg først, så du vil kunne sjekke dette før du viser frem politiattest til idrettslaget.

Dersom du har merknader på politiattesten, kan du ikke ha den oppgaven du har søkt om politiattest for. «Merknader» betyr at det står informasjon om lovbrudd på politiattesten, i motsetning til en «ren» politiattest der det ikke står noe informasjon om lovbrudd. Da bør du si til idrettslaget at du ikke kan ha disse oppgavene likevel. Du behøver ikke gi noen begrunnelse til idrettslaget, det er opp til deg hva du vil dele med andre av informasjon om tidligere lovbrudd.