Hva er en politiattest?

Hva er en politiattest?

Alle personer over 15 år, som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremvise politiattest uten anmerkninger.

Les mer
Hvordan søke politiattest?

Hvordan søke politiattest?

En veileder for deg som skal søke og fremvise politiattest, og for deg som er politiattestansvarlig i idrettslaget.

Les mer
Søknadsprosess og oppfølging

Søknadsprosess og oppfølging

Søknadsprosess og oppfølging av fremviste politiattester i idrettslaget.

Les mer