Hvilke lovbrudd kommer på politiattesten, og hvor lenge blir de der?

Det er politiregisterloven som i §39 sier hvilke lovbrudd som er omfattet av politiattesten som brukes i idretten (barneomsorgsattest).

Lovbruddene som omfattes er:

  • Seksuallovbrudd: Paragrafene 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312 og 314)
  • Voldslovbrudd med mer: Paragrafene 257 menneskehandel, 258 grov menneskehandel, 274 grov kroppsskade, 275 drap, 282 og 283 mishandling og grov mishandling i nære relasjoner
  • Narkotikalovbrudd: Paragrafene 231 narkotikaovertredelse og 232 grov narkotikaovertredelse
  • Vinningslovbrudd: Paragrafene 327 ran og 328 grovt ran

(I politiregistertloven §39 er det også vist til de aktuelle paragrafene i den gamle straffeloven som gjaldt frem til oktober 2015.)

Noen av disse lovbruddene forsvinner etter en stund, mens andre (drap og de aller fleste seksuallovbrudd) vil alltid stå på attesten. De som forsvinner fra denne attesten etter en stund er:

  • Narkotikalovbrudd
  • Vinningslovbrudd
  • Alle voldslovbrudd utenom drap
  • Paragraf 309 kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige (alle andre seksuallovbrudd vil alltid bli stående på politiattesten.)

Er man dømt til fengsel over 6 måneder (inkludert som «subsidiær fengselsstraff» ved samfunnsstraff/samfunnstjeneste) vil lovbruddet normalt stå på politiattesten i ti år etter man er løslatt eller ferdig med straffen.

Er man dømt til en straff på under 6 måneder, vil lovbruddet normalt stå på politiattesten i tre år etter at man er dømt. Dersom man var under 18 år da lovbruddet ble utført, vil lovbruddet normalt stå på politiattesten i 2 år etter at handlingen skjedde.

Har du spørsmål rundt disse reglene, kan du kontakte Per Tøien (per.toien@idrettsforbundet.no) eller Håvard Øvregård (havard.ovregard@idrettsforbundet.no) i Norges idrettsforbund på e-post eller telefon 21 02 90 00.