Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Har du spørsmål om barneidrett?

Ta kontakt med Elin Horn, seniorrådgiver breddeidrett, på e-post elin.horn@idrettsforbundet.no eller mobil 959 59 548.