Anbefaling Eirik Førde.jpg

9 anbefalinger til alle foreldre som har barn i idretten: Slik blir du en god idrettsforelder

Er du en forelder og ønsker at ditt og andres barn skal få mest mulig ut av ditt engasjement i idrettslaget? Olympiatoppen har laget 9 anbefalinger for hvordan du som idrettsforelder best kan bidra for å best skape et godt utviklings- og idrettsmiljø for dine og andres barn.