Foto. Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Barneidrettsansvarlig

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Barneidrettsansvarlig skal:

  • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
  • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
  • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Eksempler på hvor barneidrettsansvarlige kan nå ut med informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: foreldremøter, trener- og styremøter, nettsider, sosiale medier, samt dele filmer om barneidrett.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrett ved å:

  • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag som ligger på ekurs.nif.no
  • Delta på idrettskretsens ulike temakvelder, samlinger og fagseminarer om barneidrett
  • Kontakte sin idrettskrets for råd og veiledning.
  • Informasjon om barneidrett finner du her: Barneidrett