Idrettsglede for barn

Ressurser

Det er gjennomført flere forskningsprosjekt relatert til barneidrett.

Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge
Resultater fra en kartlegging i 2011. Rapporten inneholder en landsomfattende kartlegging av det fysiske aktivitetsnivået til drøyt 3 500 6-, 9- og 15-åringer i Norge. 

Se Helsedirektoratets raport fra 2011: Fysisk aktivitetsnivå til 6-, 9-, og 15-åringer i Norge

Barns idrettsdeltakelse i Norge
Det har aldri vært utviklet en oversikt over samlet kunnskap om barneidretten i Norge. På bakgrunn av dette inngikk Idrettsforbundet og Senter for idrettsforskning ved NTNU i Trondheim et samarbeid om å lage en rapport hvor offentlige studier og beskrivelser av barneidretten i Norge er samlet og systematisert. Rapporten, som er en litteraturstudie, belyser hvilken kunnskap som finnes om barns fysiske aktivitetsnivå og idrettsdeltakelse.

Rapporten er delt inn i tre kapitler:

  • Barneidrettens organisering og innhold
  • Barns involvering og opplevelse av idretten
  • Idrettens betydning for barne på kort og lang sikt

Last ned Barns idrettsdeltakelse i Norge (pdf)

Barneidrettsutvalgets rapport
Idrettsforbundet utnevnte i 2006 et utvalg som skulle gjennomgå bestemmelser om barneidrett, evaluere disse, komme med anbefalinger og eventuelle forslag til endringer/revideringer. Anbefalingene fra utvalget inngikk som en del av mange innspill til idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011.

Utvalget innhentet kunnskap om ulike deler av organisasjonens praksis og erfaringer med barneidrettsbestemmelsene. Dette er gjort ved å invitere personer fra idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, særforbund og forskningsmiljøer. Utvalget besto av Ingrid Tollånes (leder), Bjørn Soleng, Dag Riisnæs, Pål Øyvind Toft Larsson, Gro Næsheim-Bjørkvik, Rune Titlestad (til og med 20. november 2006), Øystein Dale (fra og med 20. november 2006), Maj-Kristin Nygård (sekretær) og Stig Arve Sæther (sekretær).

Last ned Barneidrettsutvalgets rapport i 2007 (pdf)