Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Barneidrettstreneren

I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener, fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

Vi har utviklet et barneidrettstrenerkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening! 

Er du ny i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan du skal organisere trening for barn? Eller ønsker du bare en oppdatering, få inspirasjon og nye tips? Da er dette kurset for deg!

Her lærer du om hvordan legge til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten!

Du lærer også om hvordan vi best møter barn som utagerer på trening, og hvordan tilrettelegge for emosjonell mestring.

Alle barn har et tilretteleggingsbehov, men av ulik grad. Kurset vil gi deg tips og kunnskap om hvordan du på enkle måter kan møte slike utfordringer.

Trenere for barn i alderen 6-12 år i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i barnehage, skolefritidsordning eller skole. Nedre aldersgrense for deltakere er 14 år (fyller 15 år i løpet av kalenderåret kurset gjennomføres).

Idrettskretsene er ansvarlig for å koordinere barneidrettstrenerkurset. 

Modul 0 (se krav til deltaker under):

 • E-læring: Barneidrettens verdigrunnlag
 • Trenerattest barn

Modul 1: Trygge rammer, 2 timer

Barneidrettstreneren skal lære å lede barn i trygge læringsmiljø, der det er aktivitetsglede, innsats og mestring.

 • Trygg aktivitet og trygt miljø
 • Hva som kjennetegner god barneidrett
 • Kunnskap om idrettens verdier og egen klubbs verdier.
 • Idretten sine barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Modul 2: Relasjon, 2 timer

Barneidrettstreneren skal få kunnskap om hvorfor det er viktig at barneidrettstreneren har en god relasjon til barna og betydningen det har for samhold, tillit og læring.

 • Utvikle egen menneskeinteresse
 • Hva er lurt å vite om barna/utøveren
 • Søken etter det sympatiske menneske

Modul 3: Mestringsmiljø, 3 timer

Barneidrettstreneren skal være bevisst egne forventninger til det å være barneidrettstrener, samt idrettslaget og barna sine forventninger. Deltaker skal vite hvordan og hvorfor det er viktig å skape mestringsklima på trening og konkurranser.

 • Trenerrollen
 • Involvering, tilbakemeldinger og kommunikasjon
 • Undervisningsprinsipp (KAMPVISE)
 • Organisering av aktiviteten (lek, konkurranser, sirkel, stasjoner)
 • Valg av undervisningsmetoder

Modul 4: Aldersrelatert og nivåtilpasset trening, 2 timer, treningsplanlegging, 1 time

Barneidrettstreneren skal lære å legge til rette for trening som er tilpassa barnets forutsetninger fysisk, motorisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

 • Vekst, modning og utvikling
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Hvem, hva, hvorfor – hensyn i treningsplanleggingen
 • Planlegge en treningsøkt 

Modul 5: Praktisk økt 4 timer

Barneidrettstreneren skal gjennomføre ei økt for barn som vektlegg hva, hvorfor og hvordan. Deltaker skal bruke teorien i praksis, og være bevisst hva barna skal lære under økta. Deltaker skal ta hensyn til sikkerhet, og vite hvordan håndtere enkle idrettsskader.

 • Gjennomføre og evaluere hensiktsmessige aktiviteter i variert miljø, som utvikler hele mennesket

Nedre aldersgrense:
Må fylle 15 år i løpet av kalenderåret kurset gjennomføres.

E-læring/forarbeid:
Alle deltagere må før kursstart ha gjennomføre følgende for å få godkjent kurset:

E-læringa «Barneidrettens verdigrunnlag» som man finner på Trenerløypa på ekurs.nif.no (kreves innlogging / bruker på Min idrett / Idrettens ID). Gjennomføring ca. 1 time.

Trenerattest barn (kreves også innlogging med Min idrett / Idrettens ID). Gjennomføring ca. 20-30 minutter. 

Det er idrettskretsene som har ansvar for gjennomføring av  barneidrettstrenerkurset.

Hver enkelt idrettskrets legger ut informasjon om sine kurs – her finner du oversikten over hjemmesiden til den enkelte idrettskrets. Kursinfo finner du i kalenderen til den enkelte idrettskrets.

Noen kurs blir også lagt ut på Min idrett, og her finner du den oversikten