Med nesten 2 millioner medlemskap og over 9000 idrettslag over hele landet, er idretten en fantastisk drivkraft. Den er overalt i hele landet, alle generasjoner er med, og idretten engasjerer langt utover de som er aktive. Nettopp derfor har også idretten en viktig rolle å spille i den globale dugnaden for å nå bærekraftsmålene. Vi kan utnytte ressursene enda smartere, vi kan engasjere enda flere, og sammen bidrar vi til en sunn og frisk befolkning. Denne siden skal både informere og vise frem idrettens bærekraftsarbeid, dele gode verktøy og inspirere idretten til å bli enda mer bærekraftig.