Idrettspresident Berit Kjøll med nytt internasjonalt verv som skal jobbe for en mer bærekraftig internasjonal idrett. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Idrettspresident Berit Kjøll med nytt internasjonalt verv som skal jobbe for en mer bærekraftig internasjonal idrett. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Idrettspresident Berit Kjøll skal lede EOCs bærekraftskommisjon

Styret i European Olympic Committees (EOC) har vedtatt at idrettspresident Berit Kjøll, som også er styremedlem i EOC, skal lede organisasjonens bærekraftskommisjon de neste fire årene.

- Europa og EU har tatt en ledende posisjon i det internasjonale bærekraftsarbeidet, noe som kom tydelig frem under FNs klimakonferanse i Glasgow. Det er store forventninger til den europeiske idrettsbevegelsens bidrag i dette arbeidet, så dette gleder jeg meg til å ta fatt på sammen med flere dyktige kollegaer, uttaler Berit Kjøll.

I tillegg ble idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen og NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, valgt inn i EOCs kommisjoner for henholdsvis «EU and International Relations» og «Legal».

- Det er svært viktig at vi har norsk representasjon også i disse europeiske kommisjonene. Dette gir oss ytterligere plattformer for konstruktiv påvirkning på internasjonal idrett fra vårt ståsted, avslutter Berit Kjøll.

Les mer om EOC her: https://www.eurolympic.org/