Dagfrid Forberg, nestleder i miljøstiftelsen ZERO og påtroppende leder for avdelingen breddeidrett, organisasjon og utvikling i Idrettsforbundet, ledet seansen der Berit Svendsen (til venstre), sjef for ski-VM i Trodheim i 2025, Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, og Tony Isaksen, generalsekretær i Norges Motorsportforbund, diskuterte bærekraft. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Dagfrid Forberg, nestleder i miljøstiftelsen ZERO og påtroppende leder for avdelingen breddeidrett, organisasjon og utvikling i Idrettsforbundet, ledet seansen der Berit Svendsen (til venstre), sjef for ski-VM i Trodheim i 2025, Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, og Tony Isaksen, generalsekretær i Norges Motorsportforbund, diskuterte bærekraft. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Sammen om bærekraft

Interessen og engasjementet rundt bærekraft øker i idrettsorganisasjonen. – Vi skal jobbe sammen om bærekraft – om å skape begeistring, forståelse og engasjement for noe som er større enn oss selv, sa idrettspresident Berit Kjøll på ledersamlingen.

Fredag 15. oktober, før det ekstraordinære idrettstinget, ble det arrangert ledersamling på Gardermoen. Først på agendaen sto bærekraft.

I sin åpningstale var idrettspresident Berit Kjøll klar på at norsk idrett må bli enda bedre på flere av bærekraftsmålene dersom vi skal bli «verdens beste idrettsorganisasjon».

– Vi er allerede i verdenstoppen når det gjelder andelen barn og ungdom i aktivitet i idretten, toppidrettsprestasjoner og andelen av befolkningen som engasjerer seg i frivillig virksomhet. Men vi er langt fra i mål når det gjelder like muligheter, likestilling, mangfold eller bærekraft, for eksempel.

Idrettspresidenten håper hele organisasjonen ønsker å ta tak i bærekraftsmålene.

– Vi skal jobbe sammen om bærekraft – om å skape begeistring, forståelse og engasjement for noe som er større enn oss selv. Den øverste plassen på seierspallen over verdens beste idrettsorganisasjoner er ledig. Den ønsker jeg at vi skal ta.

b2.jpg
Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas har satt arbeidet med bærekraft i idretten høyt på agendaen. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Også generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas, snakket om hvor viktig det er at idretten ikke blir stående på sidelinjen i bærekraftsarbeidet.

– Idretten kan ikke stå på sidelinjen og tenke at de globale utfordringene i vår tid ikke gjelder oss. Vi må være oppmerksomme på disse utfordringene, vi må forstå hvordan de påvirker oss og vite hva vi som idrettsfelleskap kan bidra med. Vi i norsk idrett bidrar allerede kraftfullt til et mer bærekraftig samfunn gjennom den aktiviteten vi driver. Men vi snakker ikke nok om det. Når Ungdata viser oss at 93 % av barn og unge har vært innom organisert idrett, så er det et helt fantastisk tall. Tall som beskriver vårt nedslagsfelt, våre muligheter, men også vårt ansvar.

Fem prioriterte mål
Idrettsstyret har valgt å prioritere fem av bærekraftsmålene (les mer om hvert mål nederst i saken):

  • Mål 3: God helse og livskvalitet
  • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Mål 10: Mindre ulikhet
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene

I tillegg er mål 17, samarbeid for å nå målene, avgjørende for at man skal lykkes med bærekraftsarbeidet.

– Norsk idrett skal jobbe med en helhetlig bærekraftstilnærming. En prioritering av enkelte bærekraftsmål handler ikke om å velge bort noen mål, men å sikre at vi kan legge ekstra ressurser der vi mener vi har størst mulighet til å yte en forskjell, og der vi kan bruke våre komparative fortrinn til å skape endring, fortalte Rune Arctander, leder for internasjonalt utviklingssamarbeid i Norges idrettsforbund.

b3.jpg
Rune Arctander, leder for internasjonalt utviklingssamarbeid i Norges idrettsforbund, presenterte idrettsstyrets prioriterte bærekraftsmål. Foto: Pernille Ingebrigtsen 

Tenke utenfor boksen
Berit Svendsen, leder av ski-VM i Trondheim i 2025, Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, og Tony Isaksen, generalsekretær i Norges Motorsportforbund og tidligere Norway Cup-sjef, presenterte også sine perspektiver på bærekraft under ledersamlingen.

– Jeg tror det viktigste er at idretten samarbeider godt internt, samtidig som man tenker utenfor boksen og setter i gang noe stort med næringslivet og andre aktører, sa Svendsen.

– Man må ha en strategi i idretten – og så må de store, som for eksempel Norway Cup, ta mer ansvar enn de små, påpekte Isaksen.

Seansen ble ledet av Dagfrid Forberg, nestleder i miljøstiftelsen ZERO og påtroppende leder for avdelingen breddeidrett, organisasjon og utvikling i Idrettsforbundet. Forberg har jobbet mye med bærekraft, klima og miljø, og Norges idrettsforbund får fra 1. november en ny leder som kan bidra sterkt i bærekraftsarbeidet.

God helse og livskvalitet

God helse og livskvalitet

Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene

Mindre ulikhet

Mindre ulikhet

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene