Miljøbevisste Morten Thorsby spiller med draktnummer 2 både på landslaget og klubblaget Sampdoria for å rette fokus mot klimamålet om å holde den globale oppvarmingen under to grader. Foto: Annika Byrde / NTB
Miljøbevisste Morten Thorsby spiller med draktnummer 2 både på landslaget og klubblaget Sampdoria for å rette fokus mot klimamålet om å holde den globale oppvarmingen under to grader. Foto: Annika Byrde / NTB

Om idrett og bærekraft

Idrett er en global lidenskap. I sin utstrekning og sine varierte former inspirerer og engasjerer idretten milliarder av mennesker over hele verden. De felles verdiene i idrettsfellesskapet er et viktig grunnlag for gjensidig forståelse, samarbeid og fred.

Dette er verdier som blir stadig viktigere. Verden står overfor betydelige utfordringer over et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Store spørsmål som sosial urettferdighet, økonomisk ulikhet og klimaendringer påvirker et økende antall mennesker over hele verden.

Vi ser at interessen og engasjementet rundt bærekraft bare øker i befolkningen. Det er en økende forventning i hele samfunnet om at bedrifter, organisasjoner, institusjoner og offentlige organer tar mer direkte ansvar for deres miljømessige, sosiale og etiske handlinger.

De samme mulighetene, utfordringene og forventningene gjelder idrettens verden. Fra at vi tidligere var bekymret over miljøpåvirkningen av idretten, dekker agendaen nå en rekke samfunnsspørsmål, inkludert helse og velvære, sosial inkludering, likestilling, styresett, ansvarlighet, åpenhet og menneskerettigheter.

Fremfor alt er det et spørsmål om verdier. Idrettens verden kan ikke stå på sidelinjen og tenke at de globale utfordringene i vår tid ikke gjelder oss. Vi må være oppmerksomme på disse utfordringene, forstå hvordan de påvirker oss og vite hva vi som idrettsfelleskap kan bidra med.