Norges idrettsforbund vil gjennom prosjektet «Grønn idrett» bidra til flere miljøprosjekter og redusere idrettens negative belastning på miljøet. Illustrasjonsfoto: Erik Ruud
Norges idrettsforbund vil gjennom prosjektet «Grønn idrett» bidra til flere miljøprosjekter og redusere idrettens negative belastning på miljøet. Illustrasjonsfoto: Erik Ruud

Åtte millioner kroner til idrettens klima- og miljøarbeid

Sparebankstiftelsen DNB gir åtte millioner kroner til idrettens klima- og miljøarbeid. Fem millioner skal gå til et miljøfond for idretten, mens tre millioner skal gå til en kunnskapsplattform og digitale verktøy. Bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB skal fordeles over de neste tre årene.

– Vi er veldig takknemlig for denne tildelingen og er sikre på at et miljøfond for idretten vil hjelpe idrettslag, særforbund og kretser som har gode miljøprosjekter. Vi vet at det skjer mye spennende og viktig arbeid rundt om i organisasjonen, og med disse ressursene vil vi nå kunne være med å støtte opp rundt dette med kunnskap og gode verktøy, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Miljø og klimatiltak i idretten kommer til å kreve nye løsninger og endret praksis. Mange vil måtte planlegge og gjennomføre annerledes. Selv om mange miljøtiltak som reduserer ressursbruk er lønnsomme, kan omstillingen også innebære økonomiske belastninger og risiko. Vår støtte til idrettens klima- og miljøarbeid skal gi enklere tilgang til kompetanse og gjøre det lettere å ta gode valg for utviklingen av fremtidens idrett, sier Steinar Sæthre i Sparebankstiftelsen DNB.

Artikkelen fortsetter under bildet. IMG_6720 kopi.jpg
Steinar Sæthre i Sparebankstiftelsen DNB på lanseringen av NIFs bærekraftsstrategi mandag. Foto: Magnus Forseth

Stimulere til grønn idrett
Idrettens påvirkning på miljø og klima skjer der aktiviteten er. På treninger, arrangement, reiser – blant våre mange medlemmer i tett på 9 500 idrettslag. Norges idrettsforbund vil gjennom prosjektet «Grønn idrett» bidra til flere miljøprosjekter og redusere idrettens negative belastning på miljøet. Prosjektet er sammensatt av tre hoveddeler:

  1. Miljøfond for idretten skal støtte særforbund, idrettslag og kretser med å gjennomføre miljøtiltak. Ved å inspirere idretten til å gjennomføre klima- og miljøtiltak kan fondet skape vedvarende ringvirkninger. Miljøfondet skal ha et sammensatt fondsutvalg med representanter i og utenfor idretten, som etablerer kriterier og vurderer og godkjenner søknader.
  2. Grønn, digital verktøykasse for idretten. Målet er å digitalisere og videreutvikle NIFs miljøhåndbok ved å gjøre kunnskapen og verktøyene tilgjengelig digitalt for hele norsk idrett. Ved å ha rask tilgang til verktøy og beste praksis skal det være enkelt å ta grønne valg i idrettshverdagen.
  3. Innsikt og læring. Det skal etableres en sentralbank for kunnskap om klima- og miljøarbeid i idretten, og man ønsker et ekstra kunnskapsløft i en tidsbegrenset periode gjennom arrangement, kurs og kunnskapsbærere.

– Formålet med prosjektet er å sette fart i det grønne skiftet i idretten gjennom å skape engasjement, øke kunnskap, tilby enkle verktøy og bidra til ny praksis sammen med særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag i Norge, sier Michelle Hermandsen, prosjektleder for «Grønn idrett».

Har lansert bærekraftsstrategi 
Norges idrettsforbund har lansert en ny bærekraftsstrategi, og som et ledd i dette arbeidet ønsker NIF å støtte opp om miljøtiltak i idretten.

Se opptak av lanseringen her. 

NIF ønsker å løfte frem de initiativene og ressursene som allerede finnes i idretten, og være en åpen plattform for kunnskap om bærekraft for hele idretten. NIFs overordnede mål i bærekraftsstrategien er å bidra til at de nasjonale klima- og miljømålene nås – det vil si redusere negativ miljøpåvirkning og utslipp med 55 prosent innen 2030.

Prosjektet vil nå igangsettes, og det vil komme mer informasjon når miljøfondet er ferdig etablert.

Kontakt prosjektleder Michelle Hermandsen for mer informasjon: michelle.hermandsen@idrettsforbundet.no