Bak fra venstre: Heidi Ysen, Therese Marie Ignacio Bjønnsaas, Nosizwe Lise Baqwa, Robert Mood, Inger Marie Lid. Foran fra venstre: Gudmund Skjeldal, Casper Width og Lena Schrøder. Finn Badou Jor var ikke til stede.
Bak fra venstre: Heidi Ysen, Therese Marie Ignacio Bjønnsaas, Nosizwe Lise Baqwa, Robert Mood, Inger Marie Lid. Foran fra venstre: Gudmund Skjeldal, Casper Width og Lena Schrøder. Finn Badou Jor var ikke til stede.

Etisk råd

NIFs etiske råd skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet har også som oppgave å forvalte NIFs etiske leveregler og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid. Det etiske rådet arbeider etter en instruks vedtatt av Idrettstinget.

NIFs etiske råd skal fungere som idrettens etiske kompass og bidra til en god og lik etisk praksis på tvers av organisasjonen. Rådet skal gjennom sitt arbeid styrke bevisstheten, kunnskapen og ferdighetene til organisasjonens medlemmer i deres daglige arbeid. NIFs etisk råd vil kunne gi råd og oppfordringer, men kan ikke fatte bindende beslutninger. Rådets oppgave er å belyse etiske problemstillinger relatert til idrettens aktivitet og organisasjon.

Etisk råd tar imot henvendelser og kan behandle saker fra Norges idrettsforbund, idrettskretser, særforbund, særkretser, idrettsråd og idrettslag.

Etisk råd består av:

 • Leder: Robert Mood, Kolbotn IL
 • Nestleder: Lena Schrøder, Vålerenga Ishockey
 • Heidi Ysen, Gjerpen Håndball og Odd Ballklubb
 • Therese Marie Ignacio Bjønnaas, Trondheim Kampsportklubb
 • Inger Marie Lid, Oslo IL
 • Finn Badou Jor, Ullern IL
 • Nosizwe Lise Baqwa, Sagene IF
 • Gudmund Skjeldal, Bulken IL
 • Casper Width, Fredrikstad Basketballklubb

Etisk råd kan ikke instrueres og er uavhengig i sitt virke. Rådet velges av og rapporterer til Idrettstinget. Etisk råd har to hovedoppgaver

 1. Gi rådgivende uttalelser på konkrete forespørsler om etiske problemstillinger til det organet som har spurt om råd.
 2. Gi en oppsummering på hvert Idrettsting av rådets arbeid i tingperioden, og gi anbefalinger til organisasjonens etiske arbeid for neste tingperiode.

Etisk råd vil kunne gi råd og oppfordringer, men kan ikke fatte bindende beslutninger. Ansvar for beslutninger om etikk og etiske spørsmål tilfaller ting/årsmøter, styrer og administrasjon. Rådets oppgave er å belyse etiske problemstillinger relatert til idrettens aktivitet og organisasjon.

Rådet skal avgi rapport annethvert år, til hvert Idrettsting, om sitt arbeid. Dette vil gi en oversikt over hvilke forespørsler rådet har behandlet gjennom de to siste årene. Rapporten skal også inneholde en oppsummering av organisasjonens etiske arbeid i perioden, de til enhver tid aktuelle problemstillinger og innspill om prioritering i det etiske arbeidet for neste to-års periode.

Etisk råd inviterer Norges idrettsforbund, idrettskretser, særforbund, særkretser, idrettsråd og idrettslag til å spille inn saker til rådet slik at etisk råd kan gi råd og belyse problemstillinger. Innspill til rådet sendes på etiskrad@idrettsforbundet.no.