Idrettstinget 2021 avholdes digitalt 28.-29. mai. Idrettsstyret fremmer i tillegg et forslag til Idrettstinget om at det skal avholdes et ekstraordinært ting høsten 2021 for behandling av utvalgte tingsaker.