Illustrasjon idrettsting_1920.jpg

Ledermøte 2020

NIFs ledermøte 2020 ble, på grunn av korona-situasjonen, avholdt som et digitalt møte. 

Her finner du referatet fra Ledermøtet 2020.

Ledermøte avholdes årlig mellom idrettstingene. Der samles presidenter for særforbund og ledere av idrettskretser. På ledermøtet diskuteres idrettens satsingsområder, og styret avgir statusrapporter. Her fattes ingen vedtak, annet enn valg av medlemmer i valgkomite til idrettstinget.

NIFs ledermøte 2020 - Program

12:00  

SAK 1  Åpning ved idrettspresident Berit Kjøll

SAK 2  Hilsen ved kulturminister Abid Raja

          Hilsen ved administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid

SAK 3  Konstituering

          Forretningsorden med teknisk informasjon

SAK 4  Presidentens tale

13:00   PAUSE

13:10   SAK 5 NIFs årsberetning

SAK 6 NIF’s årsregnskap 2019 og budsjett 2020

            Revisors beretning

            Kontrollutvalgets beretning

14:15 SAK 7 Orienteringssaker

a Forberedelse og deltakelse i OL/PL

b Felles ungdomsforsikring

c Økt ung medbestemmelse

d Møteplasser

SAK 8 Valg av valgkomité

Resolusjon fra NIFs ledermøte

Avslutning senest 17:00

Sakspapirer