NIFs Ledermøte avholdes hvert andre år, det året det ikke er Idrettsting. På Ledermøtet samles idrettsstyret, presidenter og generalsekretærer i særforbund, og kretsledere og organisasjonssjefer i idrettskretser. Deltakerne diskuterer idrettens satsningsområder og idrettsstyret avgir statusrapporter. Det fattes ingen vedtak, annet enn valg av medlemmer til NIFs valgkomité.

Kontaktpersoner

Kaja Græsholt
Kaja Græsholt
Arrangementsrådgiver