Ledermøte avholdes annethvert år det ikke er Idrettsting. Der samles presidenter for særforbund og ledere av idrettskretser. På ledermøtet diskuteres idrettens satsingsområder, og styret avgir statusrapporter. Her fattes ingen vedtak, annet enn valg av medlemmer i valgkomite til idrettstinget.

Kontaktpersoner

Kaja Græsholt
Kaja Græsholt
Arrangementsrådgiver