Deltakerinformasjon

NIFs ledermøte 2022 avholdes i Tromsø, på Scandic Ishavshotel, 20.-22. mai 2022.

Særforbund og idrettskretser møter til Ledermøtet med én representant. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både leder og nestleder forhindret fra å møte, kan det velges et annet styremedlem.  

Ved Ledermøtet 2022 kan hvert organisasjonsledd møte med en observatør, vanligvis er dette administrativ leder av organisasjonsleddet. Av plasshensyn er det kun mulig for hvert organisasjonsledd å delta med en observatør, i tillegg til representanten.

Det vil ikke være mulig å delta digitalt, men Ledermøtet 2022 vil bli streamet. Lenke til streamen publiseres på nettsidene samme dag som åpningen av Ledermøtet.

I tillegg til innholdet på selve Ledermøtet, er programmet for helgen lagt opp slik at det blir både faglig påfyll og sosiale sammenkomster. Antrekk for helgens sosiale sammenkomster er valgfritt fredag kveld, men lørdag anbefales det å ha på fritidstøy og klær etter vær. 

Fredag 20. mai:

13:00-15:30       Seminar «Krafttak for mangfold»
16:00-17:00       Registrering for Ledermøte 2022
17:00-19:00       Åpning av Ledermøte
19:30                 Middag på Scandic Ishavshotellet

Lørdag 21. mai:

09:00-11:30       Ledermøte 2022
11:30-12:30       Lunsj
12:30-15:00       Ledermøte 2022
15:30                 Båt til Sommarøy med middag (buss tilbake til Tromsø)

Søndag 22. mai:

09:00-12:00       Ledermøte 2022
12:00                 Lunsj og hjemreise

«Krafttak for mangfold»: I forkant av ledermøtet, fredag 20. mai kl. 13.00-15.30, inviterer Troms og Finnmark idrettskrets og Tromsø idrettsråd til et gratis seminar på Scandic Ishavshotellet. Se program for seminaret her.

Byliv i Tromsø: Fredag kveld avholdes felles middag i restauranten på Scandic Ishavshotellet, med mulighet for å oppleve midnattssola utover kvelden.

Båttur til Sommarøy: Lørdag ettermiddag tar vi felles båt fra Tromsø til Sommarøy, der det blir middag og underholdning. Er vi riktig heldig får vi oppleve årets første midnattssol denne helgen! 

Kostnad for deltakelse og transport betales av det enkelte organisasjonsledd:

  • Overnatting (pr natt): kr 1 000
  • Deltakelse fredag inkludert middag: kr 600
  • Deltakelse lørdag inkludert lunsj: kr 600
  • Deltakelse søndag inkludert lunsj: kr 600
  • Båttur og middag til Sommarøy (lørdag): kr 1 000

I påmeldingslenken (sendt på e-post til organisasjonsleddene) er det mulig å booke overnatting fra torsdag 19. mai t.o.m. søndag 22. mai. Transport til og fra Tromsø bestilles av den enkelte deltaker.

NIF etterfakturerer organisasjonsleddet for deltakelsen, og vil dekke kr 2 000 for hver enkelt representant.

Påmeldingfrist: Onsdag 20. april 

Dersom deltaker avbestiller etter 13. mai er det ikke mulig å få refundert kostnader for overnatting og tur til Sommarøy. 

 

På Ledermøte 2022 vil det digitale møtesystemet GoPlenum benyttes for å følge saksgangen og tegne seg til talelisten. Dette er det samme møtesystemet som ble benyttet ved ekstraordinært idrettsting høsten 2021.

Representanter må benytte egen datamaskin, nettbrett eller mobil for å følge saksgang og tegne seg til tale.

Bli kjent med systemet gjennom denne opplæringsvideoen:

Eventuelle spørsmål kan rettes til NIFs arrangementsavdeling ved