Fra venstre: Hådballpresident Kåre Geir Lio, idrettspresident Berit Kjøll, konstituert generalsekretær i Fotballforbundet Kai-Erik Arstad, skøytepresident Mona Adolfsen, IOC-medlem Kristin Kloster Aasen og idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Fra venstre: Hådballpresident Kåre Geir Lio, idrettspresident Berit Kjøll, konstituert generalsekretær i Fotballforbundet Kai-Erik Arstad, skøytepresident Mona Adolfsen, IOC-medlem Kristin Kloster Aasen og idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Krevende å være åpen, modig og direkte i internasjonal idrett

Hånballpresident Kåre Geir Lio satte stemningen for en åpen og ærlig debatt om internasjonal idrettspolitikk på NIFs ledermøte søndag. Idrettslederne delte sine ærlige refleksjoner rundt krevende saker de har stått i – og hva som skal til for at Norge som en liten nasjon kan påvirke internasjonal idrett i riktig retning.

– Det er vondt å kjenne lukten av egen feighet, sa håndballpresident Kåre Geir Lio med referanse til den krevende situasjonen som Norges Skiforbund har stått i det siste året, og hvor Skiforbundet, ifølge Lio, har stått relativt alene i stormen.

Umulig å skille idrett og politikk
Idrettspresident Berit Kjøll var tydelig på at det ikke er mulig å skille idrett og politikk. Samtidig må vi aldri glemme hva og for hvem vi er til for, sa hun. Kjøll påpekte at idrettsorganisasjonen ofte kommer på «hæla» og blir for reaktive i stedet for å sette agendaen og ta en tydelig posisjon for våre standpunkter og det vi kjemper for internasjonalt.

Konstituert generalsekretær i Fotballforbundet Kai-Erik Arstad redegjorde for fotballpresident Lise Klaveness sin modige tale på FIFA-kongressen i Qatar og hvordan hun hadde blitt utsatt for betydelig press i forkant. Enkelte hadde ifølge Arstad advart om at denne type kritikk ville være et politisk «selvmord» for den nyvalgte fotballpresidenten.  

– Det var mange i forbundet som var involvert i talen, men Klaveness var alene om å fremføre budskapet. I etterkant av fremførelsen fikk både hun og Norges Fotballforbund mange «klapp på skulderen» fra andre nasjoner, som viser at det nytter å stå opp for våre verdier, selv for små nasjoner som Norge, sa Arstad.  

Skøytepresident Mona Adolfsen delte sine erfaringer fra VM i hurtigløp på skøyter på Hamar, hvor Skøyteforbundet hadde besluttet å ekskludere russiske og hviterussiske utøvere fra mesterskapet.

– Etter et intenst påvirkningsarbeid både mot andre nasjoner og Det internasjonale skøyteforbundet fikk vi heldigvis en avklaring fra Det internasjonale skøyteforbundet før VM ble avholdt. Samtidig ble vi overrasket over at nasjoner som vi trodde var alliansepartnere, ikke var det, sa Adolfsen.

IOC-sanksjoner
IOC-medlem Kristin Kloster Aasen understreket at invasjonen i Ukraina har skapt et dilemma rundt global idrettsdeltakelse.

Den russiske invasjonen var et klart brudd på den olympiske fredserklæringen, hvor hensikten er at verden skal leve i fred og fordragelighet i denne perioden. Derfor besluttet IOC å sanksjonere russiske myndigheter gjennom to vedtak:

  1. Alle konkurranser i Russland ble avlyst
  2. IOC inndro alle olympiske utmerkelser til russiske myndighetspersoner

Samtidig anmodet IOC de internasjonale særforbundene om at russiske og hviterussiske utøvere ikke skulle delta i internasjonale idrettskonkurranser.  

Under debatten mente håndballpresident Lio at det var viktig å tilpasse strategi, stil og metode til hva man ønsker å oppnå gjennom påvirkningsarbeidet.  

– Vi må av og til tørre å være litt mer «rampete», understreket Lio med et glimt i øyet.

Vedrørende situasjonen i Ukraina ble også spørsmålet om russiske og hviterussiske tillitsverv i internasjonale idrettsorganisasjoner diskutert.

I FIFA er det besluttet at russiske og hviterussiske representanter verken kunne delta på kongressen eller i utvalg og komiteer, sa Arnstad.

I Det internasjonale skøyteforbundet har man imidlertid ikke tatt en beslutning på om Russland og Hviterussland kan delta. For Norges Skøyteforbund skaper denne situasjonen et dilemma om hva man eventuelt gjør dersom russerne og hviterusserne deltar.

– Skal man bare forlate kongressen i protest? spurte skøytepresident Adolfsen. 

Idrettspresident Berit Kjøll var krystallklar på to forhold:

–  Vi må i større grad rekke opp hånden for å vinne flere posisjoner i internasjonale idrettsorganisasjoner. Når vi først har vunnet posisjonene, opplever jeg at det jobbes godt og målrettet blant våre norske tillitsvalgte for å få gjennomslag for våre viktigste internasjonale fanesaker. Samtidig har vi fortsatt et betydelig handlingsrom for å påvirke mer.

Verdier verdt å kjempe for
Skipresident Erik Røste holdt et godt innlegg fra salen og viste til utfordringene som oppsto da Russland-saken dukket opp i eget forbund.

– Det var det ingen lærebøker vi kunne slå opp i for å håndtere den krevende situasjonen. Vi sto foran 18 verdenscuprenn og et VM i skiflyvning i Vikersund. Dersom vi mistet verdenscupstatus på bakgrunn av et nasjonalt vedtak om utestengelse av russiske og hviterussiske utøvere, risikerte forbundet å tape 64 millioner kroner. Her var det ingen aktører som sto klare til å «dekke inn» de tapte inntektene. Det hadde betydd kroken på døren for Skiforbundet og opphør i skifteretten, understreket skipresidenten og la til:

– Det som ikke er greit, er begrunnelsen fra FIS om hvorfor russiske og hviterussiske utøvere ikke kan delta, nemlig utøvernes sikkerhet. Jeg er glad for den støtten vi fikk i norsk idrett og hvor vi sto samlet om begrunnelsen for utestengelsen. Men vi sto sørgelig alene, sa Røste.

– Det koster å stå opp våre verdier for å sikre idrettsdemokratiet og gjøre det attraktivt å påta seg frivillige verv i idretten. Den kampen er verdt innsatsen, avsluttet skipresidenten.

erik røste.jpg
Skipresident Erik Røste. Foto: Pernille Ingebrigtsen