Idrettstinget 2015_Bilde_Topp_612x406pix.jpg

Idrettstinget 2015

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), avholder ting i Trondheim på Scandic Nidelven hotell fra 5.-7. juni 2015.

Idrettstinget ble overført direkte via web-tv.
Se opptak her: http://bambuser.com/channel/idrett
#tinget15

Nye dokumenter:

Protokoll Idrettstinget 2015
Godkjent av idrettsstyret i møte nr 2 (2015-2019)

NY: Idrettspolitisk dokument 2015-2019
Redaksjonskomiteens versjon 9


NY: Endring av lovendringsforslag nr. 10 og 11 fra Idrettsstyret

Idrettstinget 2015 - IPD debattgrunnlag (pdf)
For å lette tingforsamlingens arbeid, har Idrettsstyret besluttet å dele opp behandlingen og ta den over to dager. 

Resolusjon
- Idrettslagene fortjener full momskompensasjon

- Idrettsglede for alle, ikke bare for dem som har råd

- Forsvar enerettsmodellen og Norsk Tipping

FREDAG 5. JUNI 
12.00 Registrering og lunsj
14.00 Åpning
 - Velkommen ved Idrettspresident Børre Rognlien
 - Hilsen fra Trondheim Kommune ved ordfører Rita Ottervik
 - Hilsen til Idrettstinget fra Kulturminister Thorhild Widvey
 - Hilsen og siste nytt fra Norsk Tipping ved Torbjørn Almlid
14.45 Konstituering
15.05 Presidentens tale til Tinget
15.35 Pause
15.50 Sak 6 og 7: Årsberetninger, -rapporter og -regnskap 2011-2014 
17.00 Andre økonomisaker med vedtak (sak 8, 11 og 12)
17.20 Sak 10A: Idrettspolitisk dokument 2015-2019
18.30 Avslutning
19.15 Oppmøte ved hovedinngang for avgang til middag. Antrekk: jakke og bukse. Husk godt skotøy og klær etter vær


LØRDAG 6. JUNI 
09.00 Sak 9: Deltakelse i De olympiske og De paralympiske leker
 - YOG 2016 ved Magne Vikøren og Eirik Høyme Rogn
 - Sak 14: Endringer i NIFs lov
10.40 Pause
11.00  Sak 10A: Idrettspolitisk dokument 2015-2019
12.30  Lunsj
13.30 Sak 10: Idrettspolitisk dokument 2015-2019 og langtidsbudsjett 2016-2019
16.00 Pause
16.20 Sak 13: Opptak av særforbund
 - Sak 14: Endring av NIFs lov (forts.), 
 - Sak 15: Øvrige forslag til Tinget – ikke lovforslag (barneidrett, høydehus m.fl)
18.30 Avslutning
20.00 Middag i Trondheimssalen på hotellet. Antrekk: dress

SØNDAG 7. JUNI 
09.00 Idrettens studieforbunds ting 2015
 - Sak 16: Valg
 - Sak 15: Øvrige saker til Tinget (forts.)
12.00 Avslutning og lunsj

Last ned programmet som pdf

 

 

Se alle innkomne forslag
Tingforslag 2015 samlet (pdf)

Særforbundsrepresentanter: 75
Idrettskretsrepresentanter: 75
Utøverrepresentanter: 3
Idrettsstyret: 14

Se detaljert oversikt over representantfordelingen: 

Antall representanter per organisasjonsledd
      Antall deltakere med stemmerett

Frist for påmelding var 10. mai 2015.

Spørsmål kan rettes til Marit Almåsvold Røste tlf 922 41 400 eller e-post marit.roste@idrettsforbundet.no

Gå til Protokoller / rapporter for 

Idrettstingprotokoller

Toppidrettsrapporten - Norsk toppidrett mot 2022

NIF evalueringsrapport om norske OL/PL-prosesser (2015)

Tiltaksplan mot doping i norsk idrett

Spillemiddelrapporter

Rapporter: Anlegg og spillemidler

Frist for reservasjon av hotellrom, bespisning og plass under Idrettstinget var 15. mai.

Media som ønsker observatør/gjesteplass i tingsalen bes kontakte pressekontakt:

Informasjonssjef Martin Hafsahl
mob: 41900090
e-post: mh@idrettsforbundet.no

Geir Owe Fredheim: 
mob: 47235957
e-post: gof@idrettsforbundet.no

Foto til fri bruk:

NIF vil fortløpende legge ut bilder fra idrettstinget til fri bruk.
Disse finner dere på vår Flickr-konto:
https://www.flickr.com/photos/idrettsforbundet

Bestille bilder:
Konkrete spesialbestillinger av foto kan gjøres (uten kostnad) til
Geir Owe Fredheim:
mob: 47235957
e-post: gof@idrettsforbundet.no