Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettstinget 2015

Idrettstinget 2015_Bilde_Topp_612x406pix.jpg

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), avholder ting i Trondheim på Scandic Nidelven hotell fra 5.-7. juni 2015.

 

Idrettstinget ble overført direkte via web-tv.
Se opptak her: http://bambuser.com/channel/idrett
#tinget15

Nye dokumenter:

Protokoll Idrettstinget 2015
Godkjent av idrettsstyret i møte nr 2 (2015-2019)

NY: Idrettspolitisk dokument 2015-2019
Redaksjonskomiteens versjon 9


NY: Endring av lovendringsforslag nr. 10 og 11 fra Idrettsstyret

Idrettstinget 2015 - IPD debattgrunnlag (pdf)
For å lette tingforsamlingens arbeid, har Idrettsstyret besluttet å dele opp behandlingen og ta den over to dager. 

Resolusjon
- Idrettslagene fortjener full momskompensasjon

- Idrettsglede for alle, ikke bare for dem som har råd

- Forsvar enerettsmodellen og Norsk Tipping

  FREDAG 5. JUNI 
  12.00 Registrering og lunsj
  14.00 Åpning
   - Velkommen ved Idrettspresident Børre Rognlien
   - Hilsen fra Trondheim Kommune ved ordfører Rita Ottervik
   - Hilsen til Idrettstinget fra Kulturminister Thorhild Widvey
   - Hilsen og siste nytt fra Norsk Tipping ved Torbjørn Almlid
  14.45 Konstituering
  15.05 Presidentens tale til Tinget
  15.35 Pause
  15.50 Sak 6 og 7: Årsberetninger, -rapporter og -regnskap 2011-2014 
  17.00 Andre økonomisaker med vedtak (sak 8, 11 og 12)
  17.20 Sak 10A: Idrettspolitisk dokument 2015-2019
  18.30 Avslutning
  19.15 Oppmøte ved hovedinngang for avgang til middag. Antrekk: jakke og bukse. Husk godt skotøy og klær etter vær


  LØRDAG 6. JUNI 
  09.00 Sak 9: Deltakelse i De olympiske og De paralympiske leker
   - YOG 2016 ved Magne Vikøren og Eirik Høyme Rogn
   - Sak 14: Endringer i NIFs lov
  10.40 Pause
  11.00  Sak 10A: Idrettspolitisk dokument 2015-2019
  12.30  Lunsj
  13.30 Sak 10: Idrettspolitisk dokument 2015-2019 og langtidsbudsjett 2016-2019
  16.00 Pause
  16.20 Sak 13: Opptak av særforbund
   - Sak 14: Endring av NIFs lov (forts.), 
   - Sak 15: Øvrige forslag til Tinget – ikke lovforslag (barneidrett, høydehus m.fl)
  18.30 Avslutning
  20.00 Middag i Trondheimssalen på hotellet. Antrekk: dress

  SØNDAG 7. JUNI 
  09.00 Idrettens studieforbunds ting 2015
   - Sak 16: Valg
   - Sak 15: Øvrige saker til Tinget (forts.)
  12.00 Avslutning og lunsj

  Last ned programmet som pdf

   

   

  Følgende dokumenter ble sendt ut 5.mai 2015

  Idrettstingets oversendelsesbrev

  Saksliste Tinget 2015

  Vedlegg 1: IPD og langtidsbudsjett

  Vedlegg 2: Forslag til endringer

  Vedlegg 3: Valgkomiteens arbeid og innstilling

  NIFs årsrapport for 2014

  Saksliste ISF-Tinget 2015

  Rammeprogram Tinget 2015 

   

  Se alle innkomne forslag
  Tingforslag 2015 samlet (pdf)

  Særforbundsrepresentanter: 75
  Idrettskretsrepresentanter: 75
  Utøverrepresentanter: 3
  Idrettsstyret: 14

  Se detaljert oversikt over representantfordelingen: 

  Antall representanter per organisasjonsledd
        Antall deltakere med stemmerett

  Frist for påmelding var 10. mai 2015.

  Spørsmål kan rettes til Marit Almåsvold Røste tlf 922 41 400 eller e-post marit.roste@idrettsforbundet.no

  Gå til Protokoller / rapporter for 

  Idrettstingprotokoller

  Toppidrettsrapporten - Norsk toppidrett mot 2022

  NIF evalueringsrapport om norske OL/PL-prosesser (2015)

  Tiltaksplan mot doping i norsk idrett

  Spillemiddelrapporter

  Rapporter: Anlegg og spillemidler

  Frist for reservasjon av hotellrom, bespisning og plass under Idrettstinget var 15. mai.

  Media som ønsker observatør/gjesteplass i tingsalen bes kontakte pressekontakt:

  Informasjonssjef Martin Hafsahl
  mob: 41900090
  e-post: mh@idrettsforbundet.no

  Geir Owe Fredheim: 
  mob: 47235957
  e-post: gof@idrettsforbundet.no

  Foto til fri bruk:

  NIF vil fortløpende legge ut bilder fra idrettstinget til fri bruk.
  Disse finner dere på vår Flickr-konto:
  https://www.flickr.com/photos/idrettsforbundet

  Bestille bilder:
  Konkrete spesialbestillinger av foto kan gjøres (uten kostnad) til
  Geir Owe Fredheim:
  mob: 47235957
  e-post: gof@idrettsforbundet.no