bryting2.jpg

Forsvar enerettsmodellen og Norsk Tipping

Resolusjon på Idrettstinget lørdag 6. juni: Forsvar enerettsmodellen og Norsk Tipping

Idrettstinget ønsker å bevare og styrke enerettsmodellen fordi denne genererer mer penger til norsk idrett og frivillighet enn noen annen modell, og fordi Norsk Tipping arbeider svært godt med forebygging av spillavhengighet. 

Det er avgjørende for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon at vi er finansiert på en etisk god og ansvarlig måte. Enerettsmodellen og Norsk Tipping sørger for dette. I tråd med våre verdier deltar norsk idrett i en nasjonal allianse som arbeider mot spillavhengighet. Idrettstinget er i mot at det åpnes for nye lotterier og pengespill i konkurranse med dagens spill. Norsk idrett sier fortsatt ja til Norsk Tipping og en ansvarlig pengespillpolitikk.