På tur med Viken idrettskrets
Idrettspresident Berit Kjøll sammen med ordføreren i Nittedal, Inge Solli. Foto: Viken idrettskrets

På tur med Viken idrettskrets

– Å besøke idretten der idretten skjer, er alltid inspirerende. Fem steder på én busstur på én dag gir utbytte på mange forskjellige måter. Samtidig gir det anledning til å løfte de viktigste idrettspolitiske sakene inn mot stortingsvalget, sier idrettspresidenten.

Idrettspresident Berit Kjøll ga velfortjent hyllest til Viken idrettskrets for et supert opplegg da dagen ble avsluttet og oppsummert i Halden mandag kveld. Fra morgenen av var det forskjellige temaer, mange fine diskusjoner, inspirerende fremleggelser og mye god idrettspolitisk debatt.

Dagen startet hos Gjelleråsen IF, som sammen med idrettsrådet og ordføreren forklarte hvordan idrettslaget bygger idrettsanlegg for lokalsamfunnet sammen med kommunen. Nittedalmodellen, som egentlig er et sett med avtaler mellom idrettsråd og kommune, sørger for forutsigbarhet for både idretten og lokalmyndigheten, for investeringer og drift av anlegg, og for gode, positive relasjoner mellom politikere, kommuneadministrasjon, idrettsråd og idrettslag.

Hos Fet IL i Fetsund deltok både ordføreren i Lillestrøm og stortingsrepresentant Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Temaet var samarbeid idrett og skole, men Fet IL rakk også å vise fram et «profesjonelt breddeidrettslag» der ansatte og frivillige skapte kompetansebasert og god idrett for både 2400 medlemmer og for lokalsamfunnet gjennom skolesamarbeid. YouMe, et samarbeid mellom idretten og ungdomsskolen som har eksistert snart i 20 år, ble presentert, og Øyvind Thorsen i idrettskretsen snakket blant annet om idrettslaget som summen av tilhørighet og fellesskap, og om hvordan idretten i Viken gjennom å jobbe for livslang idrett og bevegelsesglede forsøker å ta en rolle i samfunnet for fysisk aktivitet livet gjennom.

I Askim fikk både Kjøll og stortingsrepresentant Tage Pettersen muligheten til å se det nye pumptrack-sykkelanlegget i idrettsparken. Johan Conradson fra kretsen la fram et helt ferskt verktøy, kommuneindeks, som sjekker og rangerer status på aktivitet, anlegg og samarbeid med idretten i de forskjellige kommunene. Indeksen kommer til å bli et godt verktøy for idrettsrådene i deres samarbeid med kommunene og gir blant annet et godt bilde på status når det gjelder anleggsdekning i de forskjellige kommunene.

I Sarpsborg gikk idrettsrådet gjennom både utfordringer og mulige løsninger for å hindre økonomi i å bli en enda større barriere for idrettsdeltakelse. I Dumpa var det et godt samarbeid mellom idrettsrådet, Kirkens Bymisjons utlånsordning for utstyr til idrett og friluftsliv, og lokale idrettslag. Diskusjonen viste at både idretten og politikerne er oppmerksomme på utfordringene og bevisst på kompleksiteten i løsningene.

Økonomiske barrierer for deltakelse i idretten er et samfunnsproblem, og i Sarpsborg er utfordringene spesielt store

dumpa kopi.jpg

Dagen ble avsluttet med en verdensnyhet i Halden. Forskningsinstitusjonen Institutt for energiteknikk viste fram en digital, webbasert løsning der utbyggere eller kommuner kunne sikre innspill og medvirkning til for eksempel utformingen av en utendørs aktivitetspark. Plassering og utforming av utstyrselementer, kunne gjøres etter individuelle innspill fra «alle» som kunne ha interesse av området.

– Det er bare å takke Viken IK som hadde lagt opp et så variert og interessant program, sier idrettspresidenten.

– Det er så flott å møteengasjerte idrettsledere som nok en gang viser den enorme kraften som ligger i idretten vår. Gjennom dagens besøk har jeg fått høre mer om både utfordringer og gode løsninger for idrettens samfunnsrolle og interaksjon med lokalsamfunnet. Besøksrunden har også vist at politikere er interesserte, de stiller opp og er villig med på å diskutere idrettens rammevilkår og aktivitetstilbud lokalt. Å løfte frem viktige saker for norsk idrett gjennom organisasjonen vår, synliggjøre hva vi forsøker å få til og å bli inspirert, er svært gode grunner til å besøke idretten der idretten skjer, fortsetter Kjøll.