Berit Kjøll ved Pumptrack anlegget utenfor Askim stadion. Anlegget har blitt skapt gjennom relasjoner med Sparebankstiftelsen Askim og Smaalenene-Sykkelklubb.
Berit Kjøll ved Pumptrack anlegget utenfor Askim stadion. Anlegget har blitt skapt gjennom relasjoner med Sparebankstiftelsen Askim og Smaalenene-Sykkelklubb.

Til tross for flott Pumptrack anlegg viser kommuneindeksen at Indre Østfold sliter

Det folkerikeste fylket i Norge er også ett av fylkene med lavest anleggsdekning. Oslo Economics har vist at dagens ordning ikke ser ut til å klare å utligne nasjonale forskjeller. Viken idrettskrets har utviklet verktøyer kommuneindeks; til hjelp for idrettsrådene i dialog rundt årsaken til forskjellene og behovet for nyetableringer.

Viken er ett av de fylkene som har lavest anleggsdekning i landet. Idrettskretsens tall viser at det er relativt store forskjeller internt i fylket. Det er kommunene med høyest befolkningstetthet som også har lavest anleggsdekning. I forbindelse med Stortingsvalget reiser Idrettspresident Berit Kjøll gjennom Viken. Et av stoppene er i Askim og Indre Østfold, og her står anleggsdekning på menyen. Mer om hvordan det står til i Indre Østfold lengre ned i artikkelen. 

Viken trenger et anleggsløft  
Leder av idrettskretsens anleggsutvalg, Pål Thomassen forklarer hvorfor han mener at det er behov for ekstra anleggsmillioner til Viken.    

– En rapport fra Oslo Economics har vist at anleggsdekningen utviklet seg ulikt over tid. Et tydelig resultat fra analysen er at det er tettbebodde fylker som har lavest anleggsdekning. Vi mener at innretningen og fordelingsprinsipper i den nasjonale fordelingen bør forandres, slik at fylker får en egen andel fra spillemidlene, sier Thomassen.  

Thomassen påpeker også at det ikke ser like dårlig ut i hele Viken. Flere kommuner i Viken har relativt god anleggsdekning. Han mener det er behov for en strukturert satsing for å utligne anleggsforskjellene. 

Kommuneindeks – et verktøy for dialog mellom kommunen og idrettsrådet 
Idrettskretsen har arbeidet frem en indeks hvor samtlige kommuner i Viken er analysert og sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. I tillegg har en sett på de ulike regionene i Viken. Det idrettskretsen har avdekket er i stor grad det samme som Oslo Economics. Det er ulikheter i fylket, og noen steder er anleggsdekningen lav. 

– Kommuneindeksen skal bidra til en faktabasert dialog mellom idrettsrådene og kommunene om idrettens rammevilkår. Vårt mål er at den skal gjøre det enklere å lage idrettspolitiske handlingsplaner. Vi skal være ferdige med verktøyet senest 2022, som er ett år før kommunevalget, forteller Johan Conradson, Seniorrådgiver i Viken idrettskrets til de fremmøtte. 

Viken idrettskrets bruker offentlig statistikk og tilgjengelige data innenfor anlegg, befolkning og medlemskap i idretten for å vise hvordan de forskjellige kommunenes rammevilkår for idrett ser ut innenfor fire områder; aktivitet, anlegg, driftsstøtte fra kommunen til idretten og hvordan idrettsrådet vurderer samarbeidet med kommunen. 

Men vil ikke en sammenligning basert på befolkningstetthet alltid ha forskjeller? Det må jo være en hall et sted, og da vil jo kommuner med færre innbyggere sannsynligvis ha færre mennesker per anlegg.   

– Det er sant, og det er derfor vi ikke sammenlignet kommuner av forskjellig størrelse med hverandre. Hvis vi ikke gjorde det, hadde indeksen sannsynligvis ikke gitt et rettferdig resultat. Det vi imidlertid har avdekket er at det fortsatt er forskjeller internt i Viken. Det er størrelse, men sannsynligvis også kommuneøkonomi som skaper forskjellene, forteller Conradson. 

Conradson viser til kommuneindeksen og peker på Indre Østfold som et eksempel.  

– Indre Østfold er en av de mellomstore kommunene i Viken. Blant de er det Aurskog-Høland som har best anleggsdekning, ifølge vår indeks. Dessverre er Indre Østfold blant de med dårligs totale vurdering. Det er for lite kunstgress, og en har også relativt få medlemskap blant ungdommer. Sammenlignet med Aurskog-Høland har Indre Østfold ca 40 prosentpoeng færre medlemskap blant ungdom 13 – 19 år. Vi kan ikke si direkte hva årsakene, men det er viktig at idrettsrådet og kommunen setter seg ned å studere tallenes tale, oppfordrer Conradson. 

Tror på forbedret dialog og flere anlegg 
Kommuneindeksen skal fremstilles enkelt og visuelt gjennom at en kommune blir vurdert til grønn, gul eller rød innenfor de fire forskjellige områdene. Idrettskretsen håper at indeksen vil skape en større interesse for idrettspolitikk hos flere kommunepolitikere, og at det i forlengelsen vil gi bedre forutsetninger for idretten. 

– Jeg tror at hvis vi får til et behovsbasert anleggsløft i områder med liten tilgang på idrettsanlegg, vil det skape en likere muligheter for alle. Derfor vil vi forsøke å få fylkeskommune til å se fordelene med å etablere en regional ordning for prioriterte regionale og interkommunale anlegg. I tillegg vil vi bistå idrettsråd i arbeidet med å få kommuner til å forskuttere spillemidler og åpne muligheter for kommunal lånegaranti, avslutter Thomassen. 

Les om kommuneindeksen her.