Viken idrettskrets står bak initiativet, og forskningsmiljøet IFE fra Halden står for utviklingen av verktøyet. Resultatet vil bli større engasjement og en mer demokratisk utvikling av utendørs aktivitetsrom.
Viken idrettskrets står bak initiativet, og forskningsmiljøet IFE fra Halden står for utviklingen av verktøyet. Resultatet vil bli større engasjement og en mer demokratisk utvikling av utendørs aktivitetsrom.

Viken idrettskrets viser frem en verdensnyhet i Halden

Idrettspresident Berit Kjøll var en av de første som fikk fremvist en verdensnyhet. Nyheten består av et web-basert verktøy som gjør det mulig for ungdom å medvirke i utvikling av sitt nærmiljø. Viken idrettskrets står bak initiativet, og forskningsmiljøet IFE fra Halden står for utviklingen av verktøyet. Resultatet vil bli større engasjement og en mer demokratisk utvikling av utendørs aktivitetsrom.

Tenk om du på en enkel måte kunne spørre alle ungdommer på en skole eller i et idrettslag om hvordan de ønsker at det nye nærmiljøet skal se ut. 
 
Viken idrettskrets har spurt forskingsmiljøet IFE i Halden om det er mulig å lage et verktøy som skaper en enklere medvirkningsprosess. Når verktøyet er ferdig utviklet, kan en kommune, en skole eller et idrettslag som ønsker å utvikle et uteareal, invitere alle som er interessert i å bidra. Både med forslag og tilbakemeldinger.  
 
Ta opp mobilen og gi forslag 
Tenk om det kunne være så enkelt som å ta opp mobiltelefonen sin og gå til området som skal utvikles for der og da å gi et forslag, som på en enkel måte kan behandles i etterkant. Å senke alle terskler for medvirkning.  

verdensnyhet1.png 

Avdelingsleder for virtuell og 
utvidet virkelighet, ved IFE Michael Nicholas Louka forteller om hvilke muligheter en web-basert måte å skape medvirkning på gir:
 

– Dette kan bidra til at flere interessenter blir hørt og flere gode idéer blir fanget opp. At brukerne kan se forslag visualisert fullskala på stedet via mobilen vil bidra til at det er enkelt å forestille seg hvordan området vil kunne se ut når det er ferdig. Man vil også kunne raskere identifisere problemer med forslag, og se hvilke forslag de fremtidige brukerne liker best. Det kan igjen bidra til å redusere risikoen for feilinvesteringer eller at det dukker opp uforutsette ekstrautgifter i byggefasen. 
 
Løsningen skal fungere via web-teknologi. Det betyr at en ikke trenge å laste ned en app. Det betyr også at det er enkelt å se og stemme på forslag. 
 
Vil ikke dette skape umulige løsninger og dyre drømmer? 
– Nei, vi mener at vi skal klare å lage systemet slik at en får automatiske tilbakemeldinger om at akkurat den idéen ikke lar seg gjennomføre uten videre – for eksempel fordi det som er foreslått er plassert for nær en bygning, gjerde eller vei. Det er også mulig å begrense hva som tilbys av alternativer slik at det som tilbys er innenfor gitte budsjettrammer, forteller Michael Nicholas Louka 
 
Større engasjement og demokratisering  
Styreleder for Viken idrettskrets Roar Bogerud ser bare muligheter med en slik web-basert tilnærming til medvirkningsprosessen. 
– Dette er et meget spennende prosjekt som vil innebære at ungdom enklere kan bidra med sine tanker og forslag. Det er rett og slett et godt bidrag til å demokratisere utviklingen av nærmiljøanlegg. Når både ungdom og andre enkelt kan gi innspill til hva de trenger for å være fysiske aktive i sitt nærmiljø. Som tidligere rektor blir jeg spesielt glad. Verktøyet vil gjøre det enklere for skoler å utforme sine uterom sammen med elevene. Det vil være bra både for elevene og for skolenavslutter Roar Bogerud.