Idrettspresidenten reiser gjennom Nittedal, Lillestrøm, Indre Østfold, Sarpsborg og Halden på sin rundtur. Sarpsborg har prosentuelt flest barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, ifølge Bufdir.
Idrettspresidenten reiser gjennom Nittedal, Lillestrøm, Indre Østfold, Sarpsborg og Halden på sin rundtur. Sarpsborg har prosentuelt flest barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, ifølge Bufdir.

Økonomiske barrierer for deltakelse i idretten er et samfunnsproblem – I Sarpsborg er utfordringene spesielt store!

Sarpsborg har de siste årene seilt opp som uønsket toppkandidat blant kommunene med størst barnefattigdom. Å minske de økonomiske barrierene for deltakelse er en av viktigste fanesakene for idrettsforbundet. Idrettspresident Berit Kjøll peker på Fritidskortet som en mulig løsning.

Frivillighetens rolle i å løse samfunnsoppgaver og utfordringer som ensomhet, barn og unges fritid og integrering løftes til stadighet. Likevel er det ikke mulig å løfte alle barn. Idrettsforbundet er en av initiativtakerne til “Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge”. For det finnes barnefattigdom i Norge – i 2021. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har barnefattigdommen i Sarpsborg økt fra 13,8% i 2013 til 19,1% i 2019. Det betyr at nesten hvert femte barn i Sarpsborg lever i en familie hvor en sannsynligvis må si nei takk til deltakelse i idretten.  

Regjeringen signerte den såkalte “Fritidserklæringen” i 2016. Der står det blant annet: Det er en viktig verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Barn som vokser opp i fattigdom eller som ekskluderes sosialt av andre årsaker, opplever mye ensomhet. Vi ønsker at barnefattigdom ikke skal gå i arv mellom generasjoner.” 

Viken idrettskrets følger utviklingen med argusøyne. Styreleder Roar Bogerud er tydelig i sin melding til politikerne. 

– Staten har nå brukt mange milliarder på å sørge for at samfunnet ikke går under i koronapandemien. Det er like viktig at barna får være med på fritidsaktiviteter også etter at vi har åpnet opp. Neste år er det Frivillighetens år – da skal ingen barn måtte stå på sidelinjen og se på, når de aller helst vil være med, mener Bogerud. 

Les også: Viken fylkeskommune støtter frivilligheten med en halv million til gjenåpningen etter koronaen.

Fritidskortet er bra – men er det nok for Sarpsborg? 

Idrettspresident Berit Kjøll reiser mandag 23. august gjennom Viken for å sette søkelys på idrettens fanesaker til Stortingsvalget. Å minske økonomiske barrierer er en av de viktigste sakene for henne. Hun håper at Fritidskortet kan være en fremtidig løsning.  

– Norges idrettsforbund er opptatt av å redusere barrierene for deltakelse i idretten. Vi ønsker oss ordninger som ivaretar de som faller utenfor, som ikke har økonomi til å delta, slik at alle kan være med. Prøveordningen som er igangsatt med Fritidskortet i utvalgte kommuner er veldig lovende, og vi er spente på erfaringene av den. Vi vil bruke erfaringene for å se hvordan vi kan få til en ordning som kan rulles ut i hele landet. Store deler av frivilligheten har mistet medlemmer og aktivitet, og nå må vi jobbe sammen med myndighetene for å få alle tilbake til idretten og frivilligheten igjen, uttaler idrettspresident Berit Kjøll. 

Inkludering i idrettslag henger sammen med økonomiske barrierer 

Sarpsborg idrettsråd har lenge vært opptatt av å støtte barn og ungdom som av forskjellige grunner ikke har en enkel inngang til idretten. Idrettsrådet har blant annet deltatt i tiltaket “Inkludering i idrettslag” hvor ett av målene er å redusere økonomiske barrierer.  

Idrettsrådet jobber også aktivt med å finne flere løsninger på hvordan en kan benytte idrettens midler på en så effektiv måte som mulig.  

Idrettspresidentens besøk finner sted ved Møteplass Dumpa og Dumpa Aktivitetspark. Det er en aktivitetspark som har vært svært godt utnyttet hele sommeren med aktivitet for barn og ungdom.  

Idrettsrådets daglige leder, Kjell Einar Andersen gir Idrettspresidenten en innføring i aktivitetsparken Dumpa.  

– Dumpa er vi skikkelig stolte av. Det har vært viktig for idrettsrådet å få til aktivitetsparken. Men det er nok også samarbeidet vi har med blant andre Kirkens Bymisjons utlån-sentral Skattkammeret, en lokal variant tilsvarende BUA-ordningen, vi mener bidrar til at flere barn og unge kan være aktive lengre, sier Andersen. 

«Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så bra likevel.» Jente 15 år, Oslo