Rektor ved Østersund ungdomsskole kunne ikke ha vært lykkeligere

Nå jobber hun på den tredje skolen hvor elever deltar i idrettskretsens tiltak YouMe! De siste 15 årene har rektor Ann Harriet Olsen ved Østersund ungdomsskole jobbet ved tre forskjellige ungdomsskoler. Alle har vært deltatt på idrettskretsens tiltak YouMe. Hun kunne ikke ha vært lykkeligere. Nå styrkes satsingen på ungdommen i Fet gjennom idrettskretsens tiltak «Aktive lokalsamfunn».

De siste 15 årene har Ann Harriet Olsen jobbet på Li, Aursmoen og Østersund ungdomsskoler. Alle har samarbeidet med idrettskretsen gjennom tiltaket YouMe, som er en ledelsesutdanning i samarbeid mellom ungdomsskoler og idretten.  

Hun har til og med sett tiltaket som mor til en av lederne.  

YouMe begynte som et EU-prosjekt 2004 og har siden da vært gjennomført i Akershus, og nå også i Viken idrettskrets. Det begynte med én ungdomsskole. Nå er det elleve ungdomsskoler som samarbeider med idretten. Marte Bøhm Nordahl i Viken idrettskrets er ansvarlig for ungdomssatsingen i Viken idrettskrets. Hun forteller om hvilket løft satsingen kan være både for skolen og for idrettslagene. 

– Viken idrettskrets heier på ungdom og ønsker å styrke aktivitetsgleden i ungdomsskolen, videregående skole og hos idrettslagene. Vi ønsker å løfte frem ungdommers kompetanse og engasjement.  De er fantastiske gledesspredere som vi kan støtte gjennom å gi dem kursing og møteplasser, forteller Bøhm Nordahl.

Nå jobber Viken idrettskrets med å sy sammen de forskjellige ungdomsløftene fra de tidligere idrettskretsene til en felles satsing som heter VikUng. Konseptet innebærer en videreføring og styrking. 

Aktive lokalsamfunn styrker ungdomssatsingen ytterligere 

Sammenslåingen av de tre idrettskretsene gjorde at en kunne ta det beste fra respektive idrettskrets og enkelt distribuere det til hele Viken. Nå styrkes ungdomssatsingen gjennom at Fet idrettslag, som er partner med Østersund ungdomsskole i YouMe, også tar del i Aktive lokalsamfunn. 

Atle Søgård, daglig leder i Fet IL forteller om sine erfaringer med YouMe: 

– Vår visjon sier at vi skal være bygdas naturlige samlingspunkt. Det betyr at vi skal være til for menneskene i lokalsamfunnet. Ungdommene i YouMe fungerer godt i vårt idretts-SFO, og vi ser at mange av dem kommer til oss når de blir eldre - som trenere og i forskjellige styreverv. Slik er erfaringen de gjør som YouMe-ledere med på å skape en ny generasjon ledere i Fet IL, forteller Søgård. 

Han mener videre at de to satsingene glir inn i hverandre, og han er særlig fornøyd med Aktive lokalsamfunns-tanken. 

– Tanken bak Aktive lokalsamfunn er jo som tatt fra vår visjon, så det er klart at vi ble med på det tiltaket!  

Styreleder Roar Bogerud i Viken idrettskrets ser med spenning på hva Aktive lokalsamfunn kan skape av utvikling også i Lillestrøm kommune. 

– Vi i Viken idrettskrets snakker ofte om at det norske samfunnet hviler på tre bein – det frivillige, det private og det offentlige, og som det ble skrevet i regjerings-erklæringen fra Jeløya; det norske samfunnet er på sitt beste når det bygges nedenfra. Aktive Lokalsamfunn er et prosjekt hvor kommunen, skoler og nærliggende idrettslag og andre frivillige organisasjoner tar initiativ til en styrket samhandling rundt barn og unges trygge og aktive oppvekst i et bærekraftsperspektiv. Aktive Lokalsamfunn er med andre ord et rammeverk for samarbeid mellom skoler, idrett og andre frivillige organisasjoner, forklarer Bogerud.

YouMe er en utdanning for livet – men er det kun for de sterke elevene? 

Gjennom opplæring av unge ledere og praksis i skoletiden er tanke at ungdom skal få lov å vokse med oppgaven. De skal tørre å stå foran større folkemasser og holde foredrag, og de skal lære seg å ta ansvar, planlegge og ikke minst lære å være kreative og omstillingsdyktige. Det ser ut som en oppskrift som kun de aller dyktigste elevene klarer å være med på.  

Når dere forteller om YouMe får en følelse av at dette nesten er for bra for å være sant. Styrker ikke slike tiltak kun de allerede sterke elevene?  

– Nei, YouMe styrker ikke kun de sterke elevene. Når vi etter en søknads- og intervju-runde plukker ut lederne, prøver vi finne et godt team. Målet er at de som team skal gjøre en god jobb for skolens miljø. I etterkant vil de også være en ressurs for frivilligheten eller idrettsmiljøet, forteller Malin Fuløp som vært ansvarlig for YouMe ved Østersund ungdomsskole siden oppstarten.

Rektor Ann Harriet Olsen er enig. 

– For de nye elevene er det fantastisk å komme til en ungdomsskole når en møter disse ungdommene fra YouMe. De skaper trygghet og hjelper til. De er med på å forme et godt skolemiljø. Så må jeg fremheve samarbeidet mellom skole og idrettslag. Det bidrar til at ungdommene kan bidra inn i nærmiljøet, mener Olsen. 

Malin Fuløp avslutter: 

– Jeg er sykt stolt av det vi fått til som YouMe-skole og videre ut i idretten. Jeg tror at av de 150 ledere vi har utdannet, så har minimum 125 kommet idrettslagene til gode. Det har gjort en forskjell! 

Du kan lese mer om Aktive Lokalsamfunn her: 

www.aktivelokalsamfunn.no