Stiftelse og opptak av idrettslag

En veileder for hvordan idrettslaget skal gå frem for å stifte og melde inn et idrettslag i Norges idrettsforbund.

1. Ta kontakt med idrettskretsen

1. Ta kontakt med idrettskretsen

2. Velg navn

2. Velg navn

3. Kall inn til stiftelsesmøte

3. Kall inn til stiftelsesmøte

4. Send inn søknad

4. Send inn søknad