Stiftelse og opptak av idrettslag

De som vurderer å stifte et idrettslag og søke om opptak i NIF, kan kontakte idrettskretsen for bistand og veiledning.

En oversikt over idrettskretsene finnes her: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/