Velg navn

Les NIFs navneforeskrift. Det er nødvendig å diskutere ønsket navn med idrettskretsen, i forkant av stiftelsesmøtet (alternativt årsmøtet) for å sikre at navnet vil bli godkjent.