Send inn søknad

Ved å ta kontakt med din idrettskrets får du tilsendt et søknadsskjema for å søke opptak. For å kunne bruke dette skjemaet må du ha Idrettens ID, dersom du ikke har det opprettes dette enkelt på www.minidrett.no. Styrets medlemmer og eventuelle varamedlemmer må også ha Idrettens ID.

Følgende vedlegg skal lastes opp i søknaden:

  • Signert protokoll fra stiftelsesmøtet.
  • Vedtatt lov.
  • Medlemsliste (medlemslisten skal vise fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-post)

Det tar noe tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og særidretten.