Ta kontakt med idrettskretsen

Det er viktig at dere som vurderer å søke om opptak av idrettslag så tidlig som mulig tar kontakt med deres idrettskrets.

Det er idrettskretsen som tar opp idrettslag. For å få nødvendig informasjon og gjøre prosessen så smidig som mulig, er det nødvendig å snakke med idrettskretsen.

Ofte er det enklere å melde seg inn i et eksisterende idrettslag enn å stifte et nytt idrettslag. Før man går i gang med å stifte et idrettslag bør man vurdere/sjekke ut:

  • Finnes det andre idrettslag i nærområdet som allerede driver den aktiviteten dere ønsker å starte opp?
  • Finnes det andre idrettslag i nærheten som kan være interessert i å gå i gang med den aktiviteten dere ønsker å starte opp? Finn idrettslag i din nærhet.
    • Om idrettslaget er interessert, så krever det et positivt vedtak fra idrettslagets årsmøte (ev. ekstraordinært) ved en endring av idrettslagets lov (§ 2 i lovnorm – medlemskap i særforbund).
    • Din idrettskrets kan kontaktes for bistand og eventuelt medlemskap i særforbund.
  • De krav, betingelser og anbefalinger fra særforbundet som organiserer idretten.