Kall inn til stiftelsesmøte

Et idrettslag dannes ved at de som ønsker det går sammen og gjennomfører et stiftelsesmøte. På dette møtet skal minimum følgende vedtas:

  • At dere ønsker å stifte et idrettslag med medlemskap i NIF
  • Hvilke idretter dere skal drive med (særforbund)
  • Hvem som skal inneha de ulike tillitsvervene
  • En lov for idrettslaget (vedtekter)*
  • Et navn for idrettslaget
  • Medlemskontingent

Forslag til dokumenter ligger nede på denne siden.

*Dersom idrettslaget skal søke om medlemskap i NIF, må stiftelsesmøtet vedta de vedtekter/lover som fremgår av lovnormen for idrettslag. 

OBS! Bruk siste godkjente lovnorm fra linken til høyre på denne siden, og ikke fra andre kilder. Ta gjerne en titt på veilederen som er utarbeidet.