Gyda Winther (til venstre) deltok på Young Olympic Ambassadors Session i 2022. Foto: Internasjonalt Olympisk Akademi (IOA).
Gyda Winther (til venstre) deltok på Young Olympic Ambassadors Session i 2022. Foto: Internasjonalt Olympisk Akademi (IOA).

Det internasjonale olympiske akademi

Det internasjonale olympiske akademi (IOA) ble offisielt åpnet i Olympia, Hellas, i 1962 der de også holder til i dag. IOA ønsker hvert år internasjonale idrettsrepresentanter velkommen til å utveksle erfaringer og lære om Olympisme og den olympiske bevegelse.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker at representanter fra norsk idrett skal delta for å tilegne seg kunnskap og internasjonal erfaring, samt bidra til å spre de norske idrettsverdiene internasjonalt. 

Undervisningen i de ulike programmene er veldig variert og inneholder ofte forelesninger, gruppediskusjoner, ekskursjoner, museumsbesøk, idrettsaktiviteter, kulturaktiviteter. Programmene avholdes i Olympia i Hellas.

Representanter fra norsk idrett blir årlig sendt som deltagere på de ulike programmene til det Internasjonale Olympiske Akademiet via NIF. 

  • IOA Session for Young Olympic Ambassadors - søknad for deltakelse i 2025 kommer i jan/feb 2025. 
  • IOA International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students. 
  • IOA Masters Degree Programme in "Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events"
  • Les mer IOAs nettsider her

Det er også mulig å følge ulike sesjoner fra det Internasjonale Olympiske akademi live eller se de i opptak her

 

IOA International Session for Young Olympic Ambassadors: 

For å kunne søke om deltakelse må søkeren oppfylle følgende kriterier:

  • Søker må være mellom 20 og 30 år.
  • Søker må ha deltatt på Norges Olympiske akademi (NOA) ved Nansenskolen på Lillehammer minimum én gang tidligere.
  • Søker må kunne vise til erfaring fra engasjement i idretten og ha tilknytning til enten særforbund, idrettskrets eller annet organisasjonsledd i norsk idrett.
  • Søker må kunne vise til gode engelskkunnskaper og/eller franskkunnskaper.
  • Søker må gjennomføre og rapportere på ulike initiativ i etterkant av sin deltagelse i Olympia. 

Reisebrev fra tidligere deltakere:  

Her kan du lese mer om Norges Olympiske akademi (NOA).

Linda Hamiwe Jacobsen
Linda Hamiwe Jacobsen
Seniorrådgiver

Ta kontakt med meg om du lurer på noe!