Det internasjonale olympiske akademi

Det internasjonale olympiske akademi

Det internasjonale olympiske akademi (IOA) ble offisielt åpnet i Olympia, Hellas, i 1962 der de også holder til i dag. IOA ønsker hver sommer unge internasjonale idrettsrepresentanter velkommen til å utveksle erfaringer og lære om Olympisme og den olympiske bevegelse.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker at representanter fra norsk idrett skal delta for å tilegne seg kunnskap og internasjonal erfaring, samt bidra til å spre de norske idrettsverdiene. IOA og NIF dekker kostnader til reise, kost og losji ved oppholdet.

Undervisningen er variert med forelesninger, gruppediskusjoner, ekskursjoner, museumsbesøk, idrettsaktiviteter, kulturaktiviteter og holdes over en toukers periode i juni og foregår i Aten og Olympia i Hellas.
To representanter fra norsk idrett blir sendt via NIF. For å kunne søke om deltakelse ved IOAs «Young Participants’ Session», må søkeren oppfylle følgende kriterier:

  • Søker må være mellom 20 og 35 år.
  • Søker må ha deltatt på Det norske olympiske akademi (NOA) ved Nansenskolen på Lillehammer minimum én gang tidligere.
  • Søker må kunne vise til erfaring fra engasjement i idretten og ha tilknytning til enten særforbund, idrettskrets eller annet organisasjonsledd i norsk idrett.
  • Søker må kunne vise til gode engelskkunnskaper eller franskkunnskaper.

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen eller IOA, ta kontakt med NIFs internasjonale rådgiver, Julie Ravlo på julie.ravlo@idrettsforbundet.no