Olympisk akademi
Foto: Alexander Eriksson

Olympisk akademi

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Norges olympiske akademi - en møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Olympisk akademi er en møteplass der unge ressurspersoner får faglig påfyll, øker sitt nettverk og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdier og diskutere samfunnsaktuelle tema. 

Pierre de Coubertin - grunnleggeren av de moderne olympiske leker: "Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play."

Grunnet høy kvalitet på akademiet og gode foredragsholdere, er Norges olympiske akademi blitt en attraktivt møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Akademiet avholdes for ca. 70 deltakere på Nansenskolen i Lillehammer hvert år. NIF dekker kost, losji og faglig innhold, mens den enkelte deltaker eller organisasjonsledd dekker transport tur/retur Nansenskolen. 

Målgruppe og søknadsprosedyrer

Deltakere må være mellom 18 og 26 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett (f.eks. trener, tillitsvalgt, dommer eller andre roller). Søknadsprosessen for Olympisk akademi 2022 blir annonsert på NIFs nettsider og i sosiale medier i april/mai 2022. 

Erfaringsmessig er det mange søkere hvert år og siden akademiet kun har et begrenset antall plasser fordeler NIF deltakerplassene ut i fra rolle, organisasjonsledd, kjønn og geografi. 

For ytterligere informasjon kontakt Linda Jacobsen, rådgiver i Norges idrettsforbund: linda.jacobsen@idrettsforbundet.no.  

 

Olympisk akademi 23.juni 2021

På grunn av koronapandemien ble Olympisk akademi arrangert digitalt i forbindelse med Olympic Day 23.juni 2021. Teamet var #STOPP. Se gjerne opptak fra akademiet her: