Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Olympisk akademi

olympisk akademi 2016.jpg

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi - en møteplass for unge ressurspersoner i idretten.

Olympisk akademi er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier:

Pierre de Coubertin - grunnleggeren av de moderne olympiske leker: "Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play."

Målgruppe og søknadsprosedyrer

Deltagerne må være mellom 18 og 29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett. Grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere, er det norske olympiske akademiet et attraktivt program for unge idrettsinteresserte. Erfaringsmessig de siste årene har det vært stor økning i antall søkere, men vi har kun et begrenset antall plasser. NIF legger opp til at alle ledd i organisasjonen skal være representert gjennom fordeling av antall deltakerplasser.

Olympisk akademi 2019

Olympiske Akademi vil finne sted på Nansenskolen i Lillehammer første helgen i august 2019. Søk om opptak her.

For ytterligere informasjon kontakt Linda Jacobsen, rådgiver i Norges idrettsforbund: linda.jacobsen@idrettsforbundet.no