Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Olympisk akademi

olympisk akademi 2016.jpg
Foto: Alexander Eriksson

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Norges olympiske akademi - en møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

 

Olympisk akademi er en møteplass der deltakere blir kjent og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdier.

Pierre de Coubertin - grunnleggeren av de moderne olympiske leker: "Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play."

Grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere, er Norges olympiske akademiet blitt en attraktivt møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Målgruppe og søknadsprosedyrer

Deltakerne må være mellom 18 og 29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett (f.eks. trener, leder, dommer). Erfaringsmessig er det mange søkere hvert år, men akademiet har kun et begrenset antall plasser. NIF legger derfor opp til at alle organisasjonsledd skal være representert gjennom fordeling av deltakerplassene.

Søknadslenke publiseres i mai/juni og akademiet gjennomføres i starten av august hvert år.

Olympisk akademi 2020

Norges Olympiske akademi er dessverre blitt avlyst i 2020 pga. korona. 

Søknadslenke for Norges Olympiske akademi i 2021 blir publisert i mai/juni 2021.

For ytterligere informasjon kontakt Linda Jacobsen, rådgiver i Norges idrettsforbund: linda.jacobsen@idrettsforbundet.no.