Foto: Alexander Eriksson
Foto: Alexander Eriksson

Olympisk akademi

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Norges olympiske akademi - en møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Olympisk akademi er en møteplass der unge ressurspersoner får faglig påfyll, øker sitt nettverk og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdier og diskutere samfunnsaktuelle tema. 

Pierre de Coubertin - grunnleggeren av de moderne olympiske leker: "Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play."

Grunnet høy kvalitet på akademiet og gode foredragsholdere, er Norges olympiske akademi blitt en attraktivt møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Akademiet avholdes for ca. 50 deltakere på Nansenskolen i Lillehammer i august hvert år. NIF dekker kost, losji og faglig innhold, mens den enkelte deltaker eller organisasjonsledd dekker transport tur/retur Nansenskolen. 

Norges Olympiske akademi vil arrangeres mellom 9.-11. august i 2024. 

Lillehammer Olympic Legacy Sports Center (LOLSC) er ansvarlig arrangør sammen med NIF.

Målgruppe og søknadsprosedyrer

Du må være mellom 18 og 29 år, og ha ett eller flere verv i norsk idrett (f.eks. trener, tillitsvalgt, dommer eller andre roller) for å kunne delta. 

Erfaringsmessig er det mange søkere hvert år, og siden akademiet kun har et begrenset antall plasser fordeler NIF deltakerplassene ut i fra rolle, organisasjonsledd, kjønn og geografi. 

Her kan du lese om Norges olympiske akademi i 2022. Temaet var «Idrett og menneskerettigheter».

Nedenfor ser du opptak fra Olympisk akademi 2021. Temaet var #STOPP.