Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Spørsmål om Trenerattesten

Ofte stilte spørsmål om Trenerattesten.

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Trenerattesten kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten, én for trenere i ungdomsidretten og én for trenere i voksenidretten.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Mål med Trenerattesten er gi alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet.

I tillegg ønsker vi å gjøre det enklere og mer oversiktlig over hva som er de viktigste oppgavene for treneren, samt samle og tilgjengeliggjøre grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for treneren.

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Implementeringen av det obligatoriske kravet skal være fullført i løpet av tingperioden. Les mer her. 

10-20 minutter for gjennomgang. I tillegg er det en ressursside som kan benyttes etter eget behov.

Ta kontakt med egen klubb eller særforbund. Les også mer om Trenerattesten på www.idrettsforbundet.no/trener. 

Se vår brukerveiledning.