Spørsmål om Trenerattesten

Spørsmål om Trenerattesten

Ofte stilte spørsmål om Trenerattesten.

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Trenerattesten kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Når du er ferdig med Trenerattesten får du tilgang til en tilleggsdel der du får trenertips og kan teste og utvikle deg selv som trener. 

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Mål med Trenerattesten er gi alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet.

I tillegg ønsker vi å gjøre det enklere og mer oversiktlig over hva som er de viktigste oppgavene for treneren, samt samle og tilgjengeliggjøre grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for treneren.

Målet er at alle trenere i norsk idrett skal ha gjennomført Trenerattesten og at dette skal bidra til å øke trenernes kompetanse, slik at enda flere skal få oppleve idrettsglede. Det er fremdeles frivillig fra NIF sin side å ta Trenerattesten, men idretten er i prosess hvorvidt Trenerattesten skal bli obligatorisk for alle som har et treneransvar for barn og unge i norsk idrett.

 

10-20 minutter for gjennomgang. I tillegg er det en ressursside som kan benyttes etter eget behov.

Ta kontakt med egen klubb eller særforbund. Les også mer om Trenerattesten på www.idrettsforbundet.no/trener. 
Se vår Brukerveiledning