Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Trenerattesten blir obligatorisk

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett og klubb.

Trenerattesten, som ble lansert i mars, tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem. Den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

– Norges idrettsforbund er utrolig glade for at Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal bli obligatorisk. Det er i dag mange tilfeldigheter som avgjør hvilke erfaringer og opplevelser barn og unge sitter igjen med etter deltagelse i norsk idrett. Trenerattesten setter en tydeligere standard for norsk idrett, slik at barna skal møte et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett og klubb, sier Jon Grydeland, seniorrådgiver trenerutvikling i Norges idrettsforbund.

Grydeland mener det er viktig at Trenerattesten blir obligatorisk. Idretten har vedtatt at den skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten, tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet. Dette bidrar Trenerattesten til.

– Nå skal vi sammen med særforbundene lage en god plan for implementeringen av Trenerattesten, så dette blir positivt for hele norsk idrett: Utøverne, trenerne, klubbene og forbund/krets, forteller Grydeland.

Trenerattesten har en løsning som gir klubbene oversikt over egne trenere, inkludert enkel oversikt over alder- og kjønnsfordeling på trenerne, hvilke trenere som har fullført Trenerattesten – og hvilke trenere som har fremvist politiattest.

Det er særforbundene selv som velger videre fremdrift, men implementeringen av det obligatoriske kravet skal være fullført i løpet av tingperioden.

Hvilke krav som etter hvert vil stilles til alle idrettslag og hvordan man skal sikre at alle trenere i norsk idrett tar Trenerattesten, håper Grydeland at Idrettsforbundet vil ha gode svar på etter en grundig prosess med særforbundene.