Foto: Geir Owe Fredheim
Foto: Geir Owe Fredheim

Funksjonsnedsettelse

Funksjonsnedsettelse i idretten 
Mennesker med funksjonsnedsettelse er en stor og sammensatt gruppe. Med funksjonsnedsettelse mener vi tap av, skade på, eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner (Bufdir).

Istedenfor idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, bruker vi i Norges idrettsforbund betegnelsen paraidrett. I paraidretten opererer vi med fire målgrupper: Bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede

Når vi i idretten kategoriserer utøvere som bevegelseshemmede eller hørselshemmede handler det ikke om at utøvere i disse kategoriene er funksjonshemmet. Det viser til at manglende tilrettelegging og diskriminering er en begrensning, som gjør at man blir funksjonshemmet på visse arenaer i samfunnet, for eksempel i møte med idretten.

I 2021 er det omtrent 1000 klubber i 46 særforbund som gir et aktivitetstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse. NIF anslår at om lag 10 000 utøvere med funksjonsnedsettelse deltar i norsk idrett gjennom tilrettelagt trening og konkurranse i idrettslagene.

Arbeid med paraidrett er komplekst. Det er ikke ett enkelt virkemiddel som alene vil løfte målgruppens deltakelse i organisert idrett, men summen av målrettede tiltak innenfor flere satsingsområder. Denne erkjennelsen resulterte i at vi i 2022 lanserte en ny parastrategi, som skal styrke satsningen på feltet.

Parastrategien i sin helhet kan du lese her.