Hva kan NIFs internasjonale avdeling bistå med?

 1. «Internasjonal kaffeprat» - Sparringspartner på internasjonale tema ved behov. Ta kontakt!
 2. Internasjonalt introduksjonskurs for enkeltpersoner. Ta kontakt!
 3. Internasjonalt introduksjonskurs for utøverrepresentanter. Ta kontakt!
 4. Internasjonalt kompetansekurs på engelsk for enkeltpersoner «How to achieve an international position or cause?» Ta kontakt!
  • Workshop 1: Goal setting
  • Workshop 2: Political Message – Rethorics
  • Workshop 3: Personality styles
  • Workshop 4: Personal Branding
  • Workshop 5: Lobby Campaign
 5. Nordic International Leadership Education (NILE). Søknadsrunde for skoleringen utlyses hvert andre år og særforbundene blir informert.
 6. Økonomisk støtte gjennom søkbare midler til internasjonale kandidatur. Søknadsordningen utlyses én gang i året og særforbundene blir informert hvert år før 1.mars.
 7. Sparringsordning for kandidater til internasjonale verv. Dersom en kandidat for et internasjonalt verv ønsker en sparringspartner fra norsk idrett som har erfaring fra internasjonale idrettsverv, kan vi koble personer sammen for toveissparring. Ta kontakt!
 8. Lurer du på hvilke representanter fra norsk idrett som besitter verv/posisjoner i internasjonale idrettsorganisasjoner? NIF besitter en oversikt. Ta kontakt.