Over 60 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år deltar i frivilligheten. Her fra NM-veka i Bergen i 2022. Foto: Tove Lise Mossestad
Over 60 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år deltar i frivilligheten. Her fra NM-veka i Bergen i 2022. Foto: Tove Lise Mossestad

Frivillighet

Frivilligheten er en viktig bærebjelke i samfunnet, som må styrkes.

Frivilligheten er en av bærebjelkene i norsk idrett og en stor ressurs for samfunnet. Idrettslag og råd koordinerer og organiserer den lokale frivilligheten. Over 60 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år deltar i frivilligheten. Selv om frivilligheten er frivillig og skapt av frivillige, er det mye kommunen kan bistå med som kan hjelpe med å skape aktivitet og senke terskelen for å bli frivillig.

Befolkningen er stadig endring. Derfor er også frivilligheten i stadig endring. Ved flere anledninger har frivilligheten snudd seg raskt rundt for å avhjelpe storsamfunnet. For eksempel ved flyktningkrisen. At kommunen vet hva frivilligheten gjør og prioriterer, og omvendt, er viktig for et godt samspill mellom kommune og frivillighet.

Idretten vil:

  • Skape et tett samarbeid med idrettslag og idrettsråd for å sikre at flere i kommunen kan ta del i aktivitet.
  • Etablere kontaktpunkter mellom frivilligheten og kommunen med faste møtepunkter, slik at kommunen kan ta del i utviklingen av frivilligheten.
  • At kommunen understøtter frivilligheten, for eksempel ved å engasjere ungdom gjennom idrettslagene i ferier, fritidsperioder og konkrete prosjekter.
  • Forenkle prosesser for frivilligheten – et sted å søke tilskudd og rapportere på per kommune.
  • Fullfinansiere idrettsråd og frivillighetsråd i kommunen.

idretten mener 3.jpg