Flere anlegg, mer varierte anlegg og vedlikehold av de vi allerede har, gir mer tid til lek, aktivitet og trening – og flere fellesskapsarenaer i lokalsamfunnene. Foto: Erik Ruud
Flere anlegg, mer varierte anlegg og vedlikehold av de vi allerede har, gir mer tid til lek, aktivitet og trening – og flere fellesskapsarenaer i lokalsamfunnene. Foto: Erik Ruud

Anlegg

Vi trenger flere og bedre anlegg for å skape idrettsglede for alle.

Den største utfordringen for idretten er mangel på idrettsanlegg, og vedlikehold av eksisterende anlegg. Selv om mange idrettslag eier idrettsanlegg, er de fleste anlegg eid av kommunen, og samspillet mellom idretten og kommunen er derfor avgjørende for en god og helhetlig anleggspolitikk.

Anlegg i seg selv skaper møteplasser og gir tilgjengelighet til steder å drive idrett. Flere anlegg, mer varierte anlegg og vedlikehold av de vi allerede har, gir mer tid til lek, aktivitet og trening – og flere fellesskapsarenaer i lokalsamfunnene. Enten det er dans for jenter 9 år eller gubbene fra det lokale kontorbygget som har meldt seg inn bedriftsidretten, er de avhengig av anlegg og flater.

Idretten selv kan gjøre mye. Derfor går det også titusenvis av timer inn i frivilligheten hver eneste dag. Men vi trenger også hjelp fra politikerne til bygging og vedlikehold av anlegg.

Idretten vil:

  • Styrke satsingen på idrettsanlegg i kommunen for å skape flere og bedre muligheter for fysisk aktivitet.
  • At kommuner og fylker har egne planer for bygging og vedlikehold av anlegg, som utarbeides i tett samarbeid med idretten lokalt. Herunder:
    a) Sikre universell utforming og tilgjengelighet for alle utover dagens krav til universell utforming. 
    b) Sikre variert anleggsdekning i kommunen.
  • Sikre bedre utnyttelse og tilgjengelighet av dagens anlegg, slik at flere får tilgang gjennom for eksempel lengre åpningstider og at anleggene holder åpent i ferier og helger. Slik kan vi utnytte flatene bedre i hele Norge.
  • At kommuner og fylker stiller anlegg gratis til disposisjon for organisert idrett for barn og unge.
  • At kommuner bidrar med forskuttering av spillemidler for idrettslag som vil bygge egne anlegg.

idretten mener 1.jpg