Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, forebygger enkelte psykiske plager og kan også være en behandlingsmetode. Foto: Eirik Førde
Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, forebygger enkelte psykiske plager og kan også være en behandlingsmetode. Foto: Eirik Førde

Aktivitet

Flere må få mulighet til å delta i aktivitet.

Aktivitet er viktig for den enkelte, men kan også løse utfordringer på andre områder i kommunen.

Fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på og for å bedre den psykiske og fysiske helsen. Dette er godt dokumentert. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, forebygger enkelte psykiske plager og kan også være en behandlingsmetode. Og som alle selv har følt på, skaper det overskudd i hverdagen.

Kommunene er en viktig samarbeidspartner for at idretten skal kunne inkludere flere i aktivitet. Det er flere utfordringer knyttet til dette. For eksempel den økonomiske barrieren for mange familier.

For mange familier er den økonomiske situasjonen svært krevende. Det krever en aktiv idrett og en aktiv kommune som prioriterer aktivitet og idrett – til det beste for barna og samfunnet.

Idretten vil:

  • At kommunen sikrer flere muligheten til å drive idrett og fysisk aktivitet gjennom samarbeid med idrettslag, idrettsråd og lokal frivillighet.
  • At kommunene aktivt bruker statens løsning om fritidskasser og vurderer lokale varianter av fritidskort for barn og unge.
  • At det skal finnes tilskuddsordninger for økonomisk pressede familier for å sikre at barn og unge i disse familien får delta fullverdig i idrett og fritidsaktiviteter.
  • Stimulere til flere utlåns- og bytteordninger av utstyr.
  • Holde god dialog mellom kommunen og det lokale idrettsrådet for å skape mer aktivitet. Herunder å støtte tiltak som for eksempel aktivitetsguider, slik at flest mulig tilbud blir tilgjengelige og synlige for folk.
  • Legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen i samarbeid med idrettslagene.
  • At kommunen tilrettelegger for personer med funksjonsnedsettelser, som transport, BPA, ledsager, tegnspråktolk og støtteordninger, og bistår med informasjon om paraidretten.
  • Inngå samarbeid mellom kommune og idretten for å sikre at flere deltar i aktivitet og idrett i områder med store levekårsutfordringer, for å utjevne sosiale forskjeller.

idretten mener 2.jpg