Søk

40 treff
IDRETTSRÅD
/idrettskrets/innlandet/system/oppland-idrettskrets/idrettsrad/

Idrettsråd
/idrettskrets/agder/idrettsrad/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/tromsogfinnmark/arkiv/finnmark-idrettskrets/idrettsrad/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/system/vestfold-idrettskrets/idrettsrad/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/vestland/arkiv/idrettsrad/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/vestland/arkiv/idrettsrad/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/vestland/arkiv/idrettsrad/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/system/telemark-idrettskrets/idrettsrad/idrettsradene-i-telemark/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/system/telemark-idrettskrets/idrettsrad/idrettsradene-i-telemark/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/innlandet/system/hedmark-idrettskrets/idrettsrad/

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettsråd
/idrettskrets/tromsogfinnmark/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/vestland/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/nordland/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/nordland/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/rogaland/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/viken/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/trondelag/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/innlandet/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/moreogromsdal/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/tromsogfinnmark/arkiv/troms-idrettskrets/idrettsrad/

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Idrettsråd
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/system/vestfold-idrettskrets/idrettsrad/idrettsrad/

Idrettsrådet er idrettslagenes sentralorgan i kommunen og er også bindeleddet mellom lagene og kommunen.   Nyttige dokumenter for idrettsråd:

Olympiatoppen Nord-Norge
/idrettskrets/tromsogfinnmark/arkiv/troms-idrettskrets/prosjekter/olympiatoppen-nord-norge/

Olympiatoppen Nord-Norge har Trine Lise Andersen som avdelingsleder og skal jobbe for å styrke toppidretten i Nord-Norge.

Idrettsråd i Nordland
/idrettskrets/nordland/idrettsrad/idrettsrad-i-nordland/

Kompetanseutvikling Idrettsråd
/idrettskrets/agder/idrettsrad/kompetanseutvikling-idrettsrad/

Idrettsråd i Hedmark
/idrettskrets/innlandet/system/hedmark-idrettskrets/idrettsrad/

Idrettsråd i Oppland
/idrettskrets/innlandet/system/oppland-idrettskrets/idrettsrad/idrettsrad-i-oppland/

Idrettsråd i Rogaland
/idrettskrets/rogaland/idrettsrad/idrettsrad-i-rogaland/