Søk

40 treff
Idrettsråd
/idrettsrad/kurs-og-kompetanse/

Idrettsråd
/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

For idrettsråd
/tema/juss/lovnormer/for-idrettsrad/

Møte med Antidoping Norge
/om-nif/idrettsstyret-komiteer-og-utvalg/berit-kjolls-kalender/mote-med-antidoping-norge/

Møte med Frivillighet Norge
/om-nif/idrettsstyret-komiteer-og-utvalg/berit-kjolls-kalender/mote-med-frivillighet-norge/

Møte med Frivillighet Norge
/om-nif/idrettsstyret-komiteer-og-utvalg/berit-kjolls-kalender/mote-med-frivillighet-norge/

Møte med Frivillighet Norge
/om-nif/idrettsstyret-komiteer-og-utvalg/berit-kjolls-kalender/mote-med-frivillighet-norge/

Utviklingskonsulent Midt-Norge Bandyregion
/om-nif/stilling-ledig/utviklingskonsulent-midt-norge-bandyregion/

Finn ditt idrettsråd
/idrettsrad/finn-ditt-idrettsrad/

HR-rådgiver i Antidoping Norge
/om-nif/stilling-ledig/hr-radgiver-i-antidoping-norge/

Antidoping Norge søker ny administrasjonsleder
/om-nif/stilling-ledig/antidoping-norge-soker-ny-administrasjonsleder/

Inkluderingsansvarlig - Lillestrøm idrettsråd
/om-nif/stilling-ledig/inkluderingsansvarlig---lillestrom-idrettsrad/

Idrettskonsulent i Fredrikstad idrettsråd
/om-nif/stilling-ledig/idrettskonsulent-i-fredrikstad-idrettsrad/

Fredrikstad idrettsråd søker etter en idrettskonsulent.

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/innlandet/system/oppland-idrettskrets/idrettsrad/

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/innlandet/system/hedmark-idrettskrets/idrettsrad/

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettsråd
/idrettskrets/tromsogfinnmark/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/vestland/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/nordland/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/nordland/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/agder/idrettsrad2/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/rogaland/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/trondelag/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsråd
/idrettskrets/moreogromsdal/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

IDRETTSRÅD
/idrettskrets/tromsogfinnmark/arkiv/troms-idrettskrets/idrettsrad/

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Idrettsråd
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/kurs/kurstilbud/idrettsrad/

Gjennom idrettskretsene tilbyr Norges Idrettsforbund opplæring og kurs for alle idrettsråd innenfor relevante tema. I samarbeid med idrettskretsene kan også idrettsrådene enkelt arrangere en rekke ulike kurs for idrettslagene i kommunen. Les alt om dette her.

Idrettsråd
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/idrettens-festaften/kurs/kurstilbud/idrettsrad/

Gjennom idrettskretsene tilbyr Norges Idrettsforbund opplæring og kurs for alle idrettsråd innenfor relevante tema. I samarbeid med idrettskretsene kan også idrettsrådene enkelt arrangere en rekke ulike kurs for idrettslagene i kommunen. Les alt om dette her.

Idrettsråd
/idrettskrets/vestfoldogtelemark/idrettens-festaften/kurs/kurstilbud/idrettsrad/

Gjennom idrettskretsene tilbyr Norges Idrettsforbund opplæring og kurs for alle idrettsråd innenfor relevante tema. I samarbeid med idrettskretsene kan også idrettsrådene enkelt arrangere en rekke ulike kurs for idrettslagene i kommunen. Les alt om dette her.

Kalender idrettsråd
/idrettskrets/viken/idrettsrad/kalender-idrettsrad/

Kalender idrettsråd
/idrettskrets/viken/idrettsrad/kalender-idrettsrad/

Kalender idrettsråd
/idrettskrets/viken/idrettsrad/kalender-idrettsrad/

Idrettsråd i Nordland
/idrettskrets/nordland/idrettsrad/idrettsrad-i-nordland/

Idrettsråd i Hedmark
/idrettskrets/innlandet/system/hedmark-idrettskrets/idrettsrad/

Veileder idrettsråd
/idrettskrets/vestland/idrettsrad/veileder-idrettsrad/

Kva er eit idrettsråd? Kvifor er idrettsrådet så viktig?

Veileder idrettsråd
/idrettskrets/vestland/idrettsrad/veileder-idrettsrad/

Kva er eit idrettsråd? Kvifor er idrettsrådet så viktig?

Finn ditt idrettsråd
/idrettskrets/agder/idrettsrad2/finn-ditt-idrettsrad/

Idrettsråd i Oppland
/idrettskrets/innlandet/system/oppland-idrettskrets/idrettsrad/idrettsrad-i-oppland/

Idrettsråd i Rogaland
/idrettskrets/rogaland/idrettsrad/idrettsrad-i-rogaland/

Olympiatoppen Nord-Norge
/idrettskrets/tromsogfinnmark/arkiv/troms-idrettskrets/prosjekter/olympiatoppen-nord-norge/

Olympiatoppen Nord-Norge har Trine Lise Andersen som avdelingsleder og skal jobbe for å styrke toppidretten i Nord-Norge.

For idrettsråd
/idrettskrets/innlandet/idrettsrad/

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.