IDRETTSRÅD

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune. Vi har 22 idrettsråd i Hedmark fylke - ett i hver kommune.

Idrettsråd i Hedmark