Kurs og kompetanse

Gjennom idrettskretsene tilbyr Norges Idrettsforbund opplæring og kurs for alle idrettsråd innenfor relevante tema. I samarbeid med idrettskretsene kan også idrettsrådene enkelt arrangere en rekke ulike kurs for idrettslagene i kommunen. Les alt om dette her.

Idrettskretsenes kurstilbud til idrettsrådene

Sammen med NIF, har idrettskretsene utarbeidet tre ulike moduler som idrettsrådet kan bestille ut. Målet med modulene er å tilby kompetansehevende tiltak til idrettsrådet og sette idrettsrådene i stand til å enda bedre utføre sine oppgaver lokalt.

Det er tre helt konkrete tematikker, som vi mener bør oppleves som relevant for idrettsrådet, som danner grunnlaget for de tre modulene.

Modul 1: Idrettsrådets styrearbeid i praksis

2-timers kurs. Gjennomgang av grunnleggende styrearbeid med utgangspunkt i oppgavene idrettsrådet har som organisasjonsledd i NIF. Gjennomgang og veiledning av idrettsrådets konkrete oppgaver gjennom året (LAM-fordeling, samarbeidsavtale med kommunen, m.m.).

Modul 2: Idrettsrådets idrettspolitiske arbeid

2-timers kurs. Gjennomgang av hva lokalt idrettspolitisk arbeid handler om, og hva idrettsrådet kan gjøre for å påvirke kommunen i størst mulig grad for å skape en bedre hverdag og bedre rammebetingelser for idrettslagene. Idrettskretsen har med seg konkrete verktøy og statistikk for en god diskusjon, som vil sette idrettsrådet i stand til å være en sterkere idrettspolitisk aktør lokalt.

Modul 3: Anleggskurs - Spillemidler og idrettsanlegg

2-timers kurs. I utgangspunktet et kurs for idrettslag som skal i gang med idrettsanleggsprosjekter, men innholdet passer svært godt for idrettsråd som ønsker mer kunnskap til spillemiddelordningen og hvordan idrettsanlegg kan realiseres. Nyttig med hensyn til idrettsrådets oppgaver med spillemiddelprioritering, samt som bindeledd mellom idrettslag og kommunen.

Mer info: NIFs nettsider om idrettsanlegg

Alle modulene skal være mulig å gjennomføre eksempelvis i forbindelse med et utvidet styremøte. Alle idrettskretsene tilbyr seg å komme fysisk på besøk eller å kjøre kurset digitalt. I all hovedsak er det idrettskretsens egne ansatte idrettsrådsansvarlige som kommer på besøk for å kjøre modulene.

Ta kontakt med din idrettskrets i dag for å booke en av disse kursmodulene.

Samarbeid med idrettskretsen om kurs i din kommune

Idrettskretsene er alltid på leting etter samarbeidspartnere lokalt for å sette opp og gjennomføre kursmoduler for idrettslag. De idrettsrådene som ønsker å ta en rolle for å tilrettelegge for kurs lokalt kan ta kontakt med sin idrettskrets og inngå et samarbeid. De fleste kurs idrettskretsene kjører er gratis, og idrettskretsene tar regningen for kursholder samt jobben med å tilrettelegge for påmelding og sin del av markedsføringen. Idrettsrådet kan gjerne hjelpe til med praktisk tilrettelegging på kurskvelden, samt booking av kurssted, men den viktigste oppgaven til idrettsrådet i et slik samarbeid er lokal markedsføring.

Les mer: Hvilke kurs tilbyr idrettskretsene? (link kommer)