Veileder idrettsråd

Kva er eit idrettsråd? Kvifor er idrettsrådet så viktig?

Les meir om det og anna nyttig informasjon i 

Informasjonsveileder (Hordaland idrettskrets)

Infobrosjyre om idrettsråd (Sogn og Fjordane idrettskrins)

 

Ny informasjonsveileder idrettsråd for Vestland idrettskrets vil bli utarbeida.