Gry Haugsbakken, statssekretær for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, var på plass i Tromsø fredag. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Gry Haugsbakken, statssekretær for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, var på plass i Tromsø fredag. Foto: Pernille Ingebrigtsen

– Vi kan og skal få til mer

Statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet mener at idretten får for lite annerkjennelse for sitt gode mangfolds- og inkluderingsarbeid. Samtidig er hun klar på at Idretts-Norge skal og kan få til enda mer.

I forbindelse med NIFs ledermøte i Tromsø inviterte Troms og Finnmark idrettskrets og Tromsø idrettsråd til inkluderingsseminar fredag. Der innledet statssekretær Gry Haugsbakken.

– Idretten er veldig god på å ta samfunnsansvar, og det anerkjennes i altfor liten grad. Men idretten kan og skal få til mer, og dette seminaret og jobben dere gjør for mangfold og inkludering, viser at idretten tar dette på alvor.

Hun lover at myndighetene skal stille opp for å hindre barrierer for idrettsdeltakelse.

– Vi har gitt en rekordtildeling til bygging av idrettsanlegg, og vi støtter opp under mangfoldsarbeidet med flere hundre millioner kroner. Vi skal gjøre mer – og vi skal gjøre det sammen med dere, sa Haugsbakkken.  

Mangfolds- og inkluderingsarbeidet er et område idrettsstyret har satt høyt på sin agenda, og idrettspresident Berit Kjøll fulgte opp og takket for myndighetenes engasjement. Hun understreket samtidig at det må følge mer økonomiske midler fra myndighetene på dette området.

– Vi liker å høre hva vi er gode på, og vi liker å bli utfordret. Idretten har et enormt ansvar for å sikre at alle har mulighet til å delta. Vi må bruke kronene riktig for å sikre at alle som ønsker å delta i idretten, får bli med. Samtidig må det følge penger med de oppdragene vi får, sa Kjøll.

Les også: Haugsbakken hilste til NIFs ledermøte i Tromsø

Treårig krafttak for mangfold og inkludering
Det var flere spennende innslag under seminaret, som hadde dette programmet. Blant annet orienterte prosjektleder Biayna Sardarian om det treårige krafttaket for mangfold og inkludering.

– Mangfoldsarbeidet handler om å åpne opp for å inkludere og iverksette tiltak som hindrer ekskludering. Prosjektet skal ikke erstatte det gode arbeidet som allerede gjøres på dette området. Dette er en ekstra satsing, sa Sardarian.

Krafttaket skal prioritere fire områder: 

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
  • Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets

Det skal innhentes mer kunnskap, utvikles nye indikatorer og verktøy, og utlyses prosjektmidler til pilotprosjekter som organisasjonen kan søke på. 

Artikkelen fortsetter under bildet.biayna1.jpg
Biayna Sardarian i Norges idrettsforbund leder krafttaket for mangfold og inkludering. Foto: Pernille Ingebrigtsen

God på likestilling i nord
Senere pratet blant andre Britt Leandersen, inkluderingsansvarlig i Troms idrettsråd, om de viktige aktivitetsguidene som siden 2014 har fått mer enn 500 unger inn i idretten i Tromsø. Inger-Lise Brones og Lise Hagensen Nytrøen, styremedlemmer i Troms og Finnmark idrettskrets, spurte hvorfor idretten i nord lykkes bedre med å rekruttere kvinner i ledende posisjoner – og hva som må til for at flere kvinner sier ja. Andelen kvinnelige styremedlemmer i idrettslagene i Troms og Finnmark representerer den faktiske medlemsfordelingen mellom kjønnene i norsk idrett på 41 prosent. Landsgjennomsnittet er på 36,4 prosent.

Publikum fikk også en rørende historie fra Ørjan Sørensen, pappa til tvillingene Emil og Henrik. Emil har cerebral parese, og Sørensen snakket om inkluderende barneidrett – og hvor viktig det er at det legges til rette for at alle barn kan delta i idretten, uansett forutsetninger.  

– Husk at det er en forskjell på det å få være med og det å være inkludert, avsluttet Sørensen med å si.

berit1.jpg
Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Pernille Ingebrigtsen