Foto: Pernille Ingebrigtsen
Foto: Pernille Ingebrigtsen

Haugsbakken hilste til NIFs ledermøte i Tromsø

Statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartementet innledet sin hilsen til Ledermøtet med å hilse fra statsråden som dessverre ikke hadde anledning til å delta på grunn av andre forpliktelser.

Haugsbakken var tydelig på at norsk idrett bidrar til å gjøre Norge til et bedre land å bo i.

– Idretten er stappfull av hverdagshelter. Hver eneste dag kjøres og hentes nabojenta, selv om foreldre ikke kan kjøre. Hadde ikke idretten stilt opp, ville mange hatt et vanskeligere liv. Norsk idrett er en integrert del av det norske samfunnet, men er samtidig en selvstendig organisasjon. Vi får en jevn strøm av henvendelser om å «styre idretten». Regjeringen mener imidlertid at det er riktig og viktig at norsk idretts beslutninger kommer fra medlemsdemokratiet, og ikke fra myndighetene.

Statssekretæren understreket at autonomi ikke betyr at myndighetene ikke skal samarbeide med og utfordre idretten.

– Jeg ville vært sjokkert om idretten ikke kontinuerlig ber om mer penger til alle gode formål. Det er deres oppgave. Og regjeringen skal utfordre, blant annet på tiltak som kan bidra til å redusere kostnader for deltakelse i idretten, sa Haugsbakken og la til:

– På regjeringens vegne stiller vi opp. Vi ønsker å bidra til å sikre full momskompensasjon og vi bidrar med rekordhøy anleggsfinansiering. Vi ønsker å lage en ny plan for idrettsanlegg. Vi skal snakke med alle idrettskretsene om hvordan vi skal jobbe målrettet med idrettsanlegg fremover. Hvilke anlegg, hvor skal vi bygge, om det foreligger riktige behovsvurderinger, og om vi samarbeider godt nok på tvers. Vår Norge-rundt-turné starter rett over sommeren.

Avslutningsvis brukte statssekretæren tid på å understreke betydningen av enerettsmodellen, som ifølge Haugsbakken er den eneste ansvarlige modellen som sikrer en stabil finansiering av idretten, frivilligheten og gode formål.

– Vi må stå opp for enerettsmodellen vår. Det er idretten som får den største smellen dersom denne modellen slår sprekker. Vi er glade for at NIF står opp for enerettsmodellen. Målet med denne modellen er å begrense spillavhengigheten og forebygge negative konsekvenser av pengespill. Dernest handler det om at overskuddet skal gå til gode formål. Er det konflikt mellom «mer penger og forebygging», er det forebygging som vinner hver eneste gang, sa Haugsbakken.

Statsskretæren forklarte også enerettsmodellen er under kontinuerlig press.

– Vi utfordres på flere kanter, og staten blir stadig saksøkt av utenlandske spillselskaper. Vinner de frem med sine argumenter, ryker enerettsmodellen. Derfor er regjeringen glad for at idretten står opp for myndighetenes pengespillmodell.