- Jeg brenner for integrering, og gleder meg til å få videreutvikle det viktigste området i norsk idrett, sier Biayna Sardarian. Foto: Caroline Dokken Wendelborg
- Jeg brenner for integrering, og gleder meg til å få videreutvikle det viktigste området i norsk idrett, sier Biayna Sardarian. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Biayna brenner for mangfold

Biayna Grumstad Sardarian blir prosjektleder for krafttaket for mangfold og inkludering i Norges idrettsforbund.

Idretten har vært en stor del av livet til Biayna som er utdannet fysioterapeut, og som var inkluderingsansvarlig i Brettforbundet i seks år. Nylig var hun prosjektleder for snøbrett under VM i snøsport for parautøvere i Lillehammer.

- Jeg brenner for integrering, og gleder meg til å få videreutvikle det viktigste området i norsk idrett. Idrett for alle er kjempemotiverende, sier Biayna, som starter i den nyopprettede stillingen i Norges idrettsforbund 1. mars.

I fjor høst presenterte regjeringen idrettsstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett», og øremerket tilskudd til satsningen gjennom spillemidlene. Målet er å styrke det allerede pågående mangfolds- og inkluderingsarbeidet i norsk idrett ytterligere. Midlene skal benyttes innenfor områdene idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, rasisme/trakassering og økonomi som barriere.

Les mer om krafttaket for mangfold og inkludering. 

- Det gjøres mye godt arbeid i kretsene og særforbundene. Jeg håper jeg kan bruke min erfaring fra særforbund til å være med på å utvikle arbeidet innenfor mangfold og integrering videre. Målet er å tilrettelegge for økt aktivitet, sier prosjektlederen.

I Brettforbundet var hun ansvarlig for inkludering av alle minoritetsgrupper. Brett for alle og reelle muligheter til å utøve idretten gjennom tilrettelagte tiltak var mål nummer én.

Biayna ser frem til å bidra til et inkluderingsløft i norsk idrett.

- Et viktig punkt for meg i denne jobben er å formidle at alle kan være med å påvirke idretten hvis de engasjerer seg. Og hvis de vil engasjere seg så skal det være rom for det i idretten. Det viktigste er at idretten speiler mangfoldet vi har i samfunnet. Dette gjelder uansett kjønn, fysiske forutsetninger, hjemmesituasjonen og bakgrunnen din.

- Det er viktig å vise jentene hva som er mulig hvis du engasjerer deg. Det må være rom for alle og vi må slippe til jenter med en annen bakgrunn. Når du er tenåring tenker du kanskje ikke på hvilke roller og innflytelse du kan oppnå, men det må vi hjelpe dem med. Vi må også fjerne frykten som mange føler.

Treårig krafttak for mangfold og inkludering

I løpet av prosjektperioden 2022 – 2024 skal NIF benytte 30 mill. kroner på en ekstraordinær innsats – et krafttak – for mangfold og inkludering i idrett. Prosjektet er finansiert av et ekstraordinært tilskudd fra Kulturdepartementet. 

Krafttaket skal prioritere fire områder:  

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse 
  • Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett) 
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling 
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets 

Prioriterte leveranser i krafttaket er:  

  • Innhenting og formidling av kunnskap 
  • Utvikling av indikatorer for mangfold i idretten 
  • Støttefunksjoner til særforbund i deres arbeid for mangfold 
  • Utvikling av verktøy som gjør det lettere for organisasjonsledd i idretten å arbeide for mangfold 

En betydelig del av ressursene i krafttaket skal gå til pilotprosjekt i regi av organisasjonsledd i idretten. Disse skal gi kunnskap, innsikt og erfaringer som er til stor nytte for andre organisasjonsledd i deres arbeid med mangfold.